28
Jan
Tilsynsbesøg bør kun ske med landmandens accept

Hos Patriotisk Selskab mener vi, det er en overtrædelse af privatlivets fred og ejendomsrettens ukrænkelighed, når kommunen gennemfører et tilsynsbesøg i en landbrugsvirksomhed, selvom der ikke er nogen hjemme og uden at have fået en accept fra virksomhedsejeren. Derfor har vi bedt Statsforvaltningen se på, hvorvidt kommunen har hjemmel til at gøre dette.

Flere af vores kunder har oplevet, at kommunen, i forbindelse med uanmeldt tilsynsbesøg, er gået ind på ejendommen og har gennemført tilsynet, selvom der ikke har været nogen hjemme, og de ikke har fået en accept fra ejeren.

I forbindelse med en konkret sag har vi derfor, i samarbejde med landmanden, indsendt en klage til Statsforvaltningen, om hvorvidt kommunen har været berettiget til at gennemføre deres handling.

”I den konkrete sag har kommunen oplyst, at de mener at have haft adgang til ejendommen med henvisning til Miljøbeskyttelsesloven § 87, der siger, at tilsynsmyndigheder mod behørig legitimation har adgang til offentlige og private ejendomme uden retskendelse, hvis det skønnes nødvendigt”, siger juridisk konsulent Kirsten Dühr.

”Hos Patriotisk Selskab mener vi, at kommunens adgang uden accept er krænkende og en overtrædelse af privatlivets fred. Vi er derfor ikke enige i kommunens vurdering af, at der er hjemmel til at afholde tilsyn uden ejers tilstedeværelse. Derimod vurderer vi, at der er tale om en overtrædelse af ejendomsrettens ukrænkelighed – og i værste fald er der foretaget ulovlig indtrængen. Hvis en myndighed skal overskride så væsentlige rettigheder, så kræver det en klar hjemmel, hvilket ikke fremgår af Miljøbeskyttelsesloven § 87. Dertil kommer, at adgangen til ejendommen, ifølge paragraffen, skal være ’nødvendig’ – og nødvendighed kan altså ikke omfortolkes til ’når det er belejligt for kommunen’. Hvis adgangen til ejendommen skulle defineres som nødvendig, skulle den ske af hensyn til forhold, der vægter tungere end ejendomsrettens ukrænkelighed – og sådan kan man altså næppe betragte et tilsynsbesøg. Selvfølgelig skal kommunen have mulighed for at komme på uanmeldt tilsyn. Hvis ejer ikke er hjemme og ikke kan kontaktes, må den rette procedure dog være at komme tilbage en anden dag”.

Adgang uden ejers tilstedeværelse kan få betydelige konsekvenser
”Det er afgørende, at ejeren eller en medarbejder i virksomheden har mulighed for at være til stede ved kommunens tilsynsbesøg. Rent praktisk kan det få betydelige konsekvenser, at kommunens medarbejdere går alene rundt. Ved besøg i stalde er det bl.a. ikke altid, at kommunen er bekendt med den hygiejniske procedure, der skal overholdes, når man går ind i og ud af stalden”, siger Kirsten Dühr og afslutter:

”Kommunens besøg kan også gå hen og få økonomiske konsekvenser for ejeren i form af påbud og bøder, og derfor har ejeren en ganske legitim interesse i at være til stede under besøget”.