03
Mar
Tilsynsbesøg uden ejers accept – hvad nu?

Af juridisk konsulent Kirsten Dühr

Flere af vores kunder har oplevet, at myndigheder, i forbindelse med uanmeldt tilsynsbesøg, er gået ind på deres ejendom og har gennemført tilsynet. Dette er sket, selvom der ikke har været nogen hjemme, og uden at der er givet forudgående besked til ejer. For godt et år siden indbragte vi dette spørgsmål til Statsforvaltningen på vegne af en kunde. Vores henvendelse er nu blevet behandlet, og Statsforvaltningen har besluttet, at de ikke vil rejse en egentlig tilsynssag. I deres afgørelse lægger Statsforvaltningen dog vægt på, ”at tilsynsmyndigheden, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation har adgang til private ejendomme med henblik på tilsyn”. Spørgsmålet, om hvornår adgang er nødvendigt, og hvad der ligger i kravet, om at adgang sker mod behørig legitimation, fremstår uafklaret.

Begrebet ”nødvendig” er afgørende. For hos Patriotisk Selskab mener vi ikke, at et tilsynsbesøg er nødvendigt. At gå ind på en ejendom uden tilladelse er at bryde ejendomsrettens ukrænkelighed. Hvis adgangen til ejendommen skulle defineres som nødvendig, mener vi, at den skulle ske af hensyn til forhold, der vægter tungere end almindelige kontroller.

Af denne årsag har vi henvendt os til Folketingets ombudsmand og bedt ham se nærmere på spørgsmålet. Folketingets ombudsmand vælger selv, om han vil gå nærmere ind i en konkret sag, men vores vurdering af problemstillingen er, at den er af så væsentlig karakter, at sagen har behov for nærmere afklaring.