16
Mar
Tinglys usædvanligt lange jagtlejekontrakter

Hvis du vil sikre dig, at din udsædvanligt lange jagtlejekontrakt fortsat gælder, hvis/når jagtudlejer ikke længere ejer ejendommen, hvorpå jagten udbydes – så skal du sørge for at få den tinglyst. Juridisk konsulent Bodil Just hjælper dig gerne med dette.

Konklusionen kan vi drage på baggrund af en sag i landsretten, hvor en 30-årig jagtlejekontrakt ikke længere gjaldt, da ejendommen fik en ny ejer. Dette selvom tinglysningsloven siger, at brugsrettigheder, der ikke er stiftet på usædvanlige tidsvilkår, er gyldige mod enhver uden tinglysning. 30 år blev altså vurderet som usædvanlige tidsvilkår. Dog er det ikke nødvendigt at få tinglyst kortvarige jagtlejekontrakter med almindelige opsigelsesvilkår.