08
Dec
Tips og tricks til at lykkes med forretningsudvikling

Af virksomhedsrådgiver Per Kristensen

Som ejerleder i en landbrugsvirksomhed oplever du måske, at der er mange mennesker, der skal inddrages og orienteres, når der skal ske noget nyt i virksomheden. Forretningsudvikling sker ikke bare på baggrund af dine beslutninger – det tager lang tid, og hvis du vil opnå succes, er det nødvendigt at inddrage dine medarbejdere.

Jeg har ikke en endelig opskrift på, hvordan du gør. Det afhænger fuldstændig af din virksomhed og dine medarbejdere og ikke mindst af det marked, du opererer i, samt din økonomi. Men jeg har til gengæld nogle tips og tricks til, hvordan du griber det an. Mit overordnede råd er, at du får skabt struktur på forretningsudviklingen, så den bliver gennemført i en ellers travl hverdag, hvor planerne hurtigt kan blive udkonkurreret af hensynet til den daglige drift.

Lav en skriftlig strategi
I strategien sættes virksomhedens langsigtede vision og mission – og med strategien har du derfor et synligt udgangspunkt for, hvor virksomheden skal hen, som du selv og dine medarbejdere kan forholde sig til. I har hele tiden et pejlemærke ude i fremtiden, som I kan arbejde i retning mod.

Få styr på kompetencerne og ressourcerne i din virksomhed
Det er dig selv og dine medarbejdere, der skal gøre strategien levende. Med henblik på at kunne føre strategien ud i livet bør du derfor få styr på, hvem der er god til hvad – og ikke mindst hvad de enkelte personer har af ressourcer. Køb kompetent hjælp udefra til de opgaver, som I ikke selv har ressourcer og kompetencer til at løse.

Omform strategien til konkrete projekter
Bryd strategien ned i konkrete projekter, som leder jer i retning af det overordnede mål. Prioriter, hvornår hvert enkelt projekt skal gennemføres, og hvem der har ansvaret for, at hvad sker. Under en strategi vil der være mange projekter. De kan næppe alle sammen føres ud i livet på én gang, så vælg, hvad det er vigtigst at gennemføre først og vær realistisk i forhold til, hvad der kan lade sig gøre – men sæt samtidig også nogle mål, der gør det muligt for dig og dine medarbejdere at mærke succeser undervejs. Ellers er der en risiko for, at I kører træt i strategiarbejdet.

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du vil have hjælp til at få gang i forretningsudviklingen, så er du velkommen til at kontakte undertegnede.