22
Aug
Tjek grundlag for offentlig vurdering af din ejendom

Af økonomikonsulent Eva Zweidorff Kjær og juridisk konsulent Bodil Just

Du har pligt til at sørge for, at alle data om din ejendom i Bygnings- og boligregistret (BBR) er korrekte og fyldestgørende. Det er dit ansvar at holde øje med, hvilke data der er registreret på din ejendom og at sørge for, at de er opdateret.

Hvis du opdager fejl i dataene, skal det indberettes til kommunen.

Hvorfor er det vigtigt, at dataene på din ejendom er korrekte?
Først og fremmest kommer dataene til at danne grundlag for den kommende vurdering af din ejendom, når det nye vurderingssystem for erhvervsejendomme træder i kraft den 1. januar 2020. SKAT har i den forbindelse varslet, at alle data i BBR skal ajourføres i løbet af 2018.

Boligens værdi er især vigtig ved et generationsskifte, hvor bl.a. beregningen af bo- og gaveafgift baseres herpå. Også når du skal låne penge, har værdien betydning, da banker og realkreditinstitutter bruger oplysninger fra BBR til at beregne dine lånemuligheder.

Herudover kan forsikringsselskabet finde på at bruge BBR-data til at krydskontrollere dine oplysninger. Det vil sige, at hvis du anmoder om erstatning for en skade, fx på en bygning, der ikke er registreret i BBR, så er det ikke sikkert, at du kan få erstatningen udbetalt.

BBR-dataene bruges også, når din forsikringspræmie skal beregnes.

Hvilke data på din ejendom skal du gennemgå her i 2018 – og hvordan gør du?
For at sikre at grundlaget for beregningen af din ejendomsværdi er korrekt, inden det nye ejendomsvurderingssystem træder i kraft, skal du som ejer af en landbrugsejendom gøre følgende:

  • Verificere eksisterende data. Er der sammenhæng mellem luftfoto, nummerering og placering af hver enkelt bygning og tekniske anlæg?
  • Gennemgå hver enkelt driftsbygning, hvor forhold vedrørende bygningens anvendelse skal fastlægges ved brug af SKATs anvendelseskoder samt antal kvadratmeter bebygget areal, opførelsesår og tag- og ydervægsmateriale.
  • Gennemgå tekniske anlæg. Her tænkes blandt andet på ajlebeholdere, gyllebeholdere, ensilageanlæg, planlager, silo, halmfyr og biobrændselsanlæg/biogasanlæg.
  • Tjekke, at alle bygninger og tekniske anlæg fremgår af luftfoto og er nummereret og beskrevet.

Du kan selv foretage gennemgangen og opdateringen af dine data – der ligger en rigtig god procesbeskrivelse for dette på SKAT.dk/bbr.

Du kan også vælge at vente på, at du bliver kontaktet af SKAT, som derefter kan hjælpe dig igennem opdateringsprocessen.

Uanset om du gør noget nu eller venter, kommer du til at gennemgå dataene på din ejendom.

Har du spørgsmål? Så kontakt en af os (økonomikonsulent Eva Zweidorff Kjær / juridisk konsulent Bodil Just).

Denne artikel er en del af en større artikelserie om de mange overvejelser, du bør gøre dig i forbindelse med et ejerskifte. HER kan du læse de artikler i serien, som vi indtil videre har udgivet.