19
Dec
Tjek grundlaget for fremtidig vurdering af din ejendom

Af økonomikonsulent Eva Zweidorff Kjær

SKAT har varslet, at alle data i Bygnings- og boligregistret (BBR) skal ajourføres i løbet af 2018.

Ansvaret er dit – det er dig, der skal sørge for, at de data om din ejendom, der ligger i BBR, er korrekte og fyldestgørende.

Hvorfor er det vigtigt, at dataene på din ejendom er korrekte?
En af årsagerne, til at dataene i BBR skal opdateres, er det nye ejendomsvurderingssystem, hvor data fra BBR vil danne grundlag for værdifastsættelsen. Men også i andre sager som fx byggesags-, miljøsags- og zonelovsagsbehandlinger vil data fra BBR indgå.

Det er derfor vigtigt, at du sikrer dig, at de data, myndighederne har på din ejendom, er korrekte.

Hvilke data på din ejendom skal du gennemgå?
Som ejer af en landbrugsejendom skal du gøre følgende:

  • Verificere eksisterende data. Er der sammenhæng mellem luftfoto, nummerering og placering af hver enkel erhvervsbygning og tekniske anlæg?
  • Gennemgå hver enkel driftsbygning, hvor forhold vedrørende bygningens anvendelse skal fastlægges ved brug af SKATs anvendelseskoder samt antal kvadratmeter bebygget areal, opførelsesår og tag- og ydervægsmateriale.
  • Gennemgå teknisk anlæg. Her tænkes blandt andet på ajlebeholdere, gyllebeholdere, ensilageanlæg, planlager, silo, halmfyr og biobrændselsanlæg/biogasanlæg.
  • Tjekke, at alle erhvervsbygninger og tekniske anlæg fremgår af luftfoto og er nummereret og beskrevet.

 

Hvordan gør du?
Du kan selv foretage gennemgangen og opdateringen af dine data – der ligger en rigtig god procesbeskrivelse for dette på SKAT.dk/bbr.

Du kan også vælge at vente på, at du bliver kontaktet af SKAT, som derefter kan hjælpe dig igennem opdateringsprocessen.

Ønsker du at foretage opdateringen selv, men har du brug for assistance, kan du tage kontakt til din konsulent eller mig (Eva Zweidorff Kjær), som herefter kan hjælpe dig igennem opdateringsprocessen.

Uanset om du gør noget nu eller venter, kommer du til at gennemgå dataene på din ejendom.