12
Sep
Træf gode beslutninger


Kend dine tal! Virksomhedsejere, der interesserer sig for deres økonomi og forstår, hvordan detaljerne påvirker det samlede billede, har et langt bedre grundlag at træffe vigtige beslutninger på, påpeger økonomikonsulent Eva Zweidorff Kjær. Herunder fortæller hun om sin hverdag som konsulent hos Patriotisk Selskab. I øjeblikket skal du være særligt opmærksom på persondataforordningen, fortæller hun blandt andet.

 

 

 

 

 

Hvad går dit job ud på?
Min hverdag består kort sagt i at løse opgaver for en masse kunder. Prioriteter, fokus, ønsker osv. er meget forskellige, så min fornemste opgave er at lytte, forstå og hjælpe med at finde en løsning, der passer til den enkelte virksomhed.

At være i kontakt med mange forskellige mennesker er noget af det, jeg virkelig godt kan lide ved mit job. Jeg lærer rigtig meget, når jeg rådgiver kunderne, både fagligt og personligt, og jeg er rigtig glad for de relationer, jeg har opnået i min tid i branchen.

Jeg arbejder især meget med regnskaber for personlige virksomheder og selskaber samt ejendomsavancer i forbindelse med fx generationsskifter, ejendomshandler og udskudt skat. Og så er der jævnligt et indlæg, der skal holdes, eller et projekt, der skal føres ud i livet. Bl.a. har jeg været med til at udvikle Patriotisk Selskabs rådgivningskoncept for ejerskifter, og jeg har holdt indlæg om ejerskifte i flere sammenhænge.

Er der noget, virksomhedsejere skal være særligt opmærksomme på i øjeblikket?
Ja. Først og fremmest er der persondataforordningen, som trådte i kraft i foråret. Det er ikke alle virksomheder, der har implementeret forordningen endnu, så vi arbejder på at få hjulpet de af vores kunder, der er berørt af forordningen, i gang med at efterleve den. Hvis man sidder og har brug for noget hjælp, er man meget velkommen til at kontakte mig. Så tager vi en snak om processerne for behandling af persondata i den pågældende virksomhed og finder ud af, hvad der skal til af ændringer. Det er virksomhedsejeren selv og hans medarbejdere, der ligger inde med den viden, vi skal bruge – men jeg skal nok sørge for at stille de rigtige spørgsmål, så de vigtige informationer kommer frem, og vi sammen kan danne et overblik. Når først overblikket er dannet, er vi allerede nået et godt stykke ad vejen.

Herudover synes jeg, man skal være opmærksom på virksomhedens daglige økonomistyring. Det er vigtigt, at man har et økonomistyringsprogram, man kan bruge, og at det støtter op om den ønskede rapportering – altså at man kan udtrække rapporter med tal, der giver et godt og fyldestgørende indblik i virksomhedens økonomi. Der findes flere forskellige programmer, og det er forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvad der er det bedste valg. Nogle programmer er gode til at gå i dybden med den samlede virksomhed, og andre er gode til virksomheder med flere driftsgrene. Som ens virksomhed og behov ændrer sig, skal man derfor også være opmærksom på, om man fortsat har det rette økonomistyringsprogram og udnytter programmets muligheder godt nok.

Har du et godt råd til virksomhedsejerne derude?
Kend dine tal – og sørg for at vide, om de enkelte tal ligger på et fornuftigt niveau! Hvor gode ens tal er, kan man finde ud af ved at sammenligne sin økonomi med andre virksomheders – fx ved at få lavet en virksomhedsanalyse hos Patriotisk Selskab. Med vores program MyBusiness og vores bog Driftsanalyser kan alle virksomhedsanalysekunder sammenligne deres økonomi med tilsvarende virksomheders.

Når en virksomhedsejer interesserer sig for og forstår sin driftsøkonomi, har han eller hun et langt bedre grundlag at træffe vigtige beslutninger på.

Det er ikke nok kun at kigge på det endelige tal på bundlinjen – for det er nede i de enkelte driftsgrene, man kan finde svar på, hvad der trækker op og ned i den samlede økonomi. Det er sådan, man finder frem til, hvad der kan gøres endnu bedre og rykke bundlinjen den rigtige vej.

For at kunne dykke ned i økonomiens detaljer er det nødvendigt at kunne udtrække rapporter af tallene med en detaljeringsgrad, der giver mening for én – hvilket som sagt kræver, at man har det rette program til økonomistyring og bruger programmet rigtigt.

Du er meget velkommen til at kontakte Eva, hvis du har spørgsmål eller gerne vil have en snak om nogle af de emner, hun bringer på banen – klik HER og find hendes mail og telefonnummer.