17
Dec
Trænger din slagtesvinestald til at blive moderniseret?

Hvis du planlægger modernisering af din slagtesvinestald, er det muligt at søge tilskud til en række investeringer i foråret 2020 via tilskudsordningen ”Modernisering af slagtesvinestalde”. Tilskudsordningen forventes at åbne den 3. marts og lukke den 5. maj.

Du kan få tilskud til 20 procent af dit projekt – og 25 procent, hvis der indgår gylleforsuring i projektet.

Formålet med tilskudsordningen er at fremme teknologier, der mindsker udledning af ammoniak og drivhusgasser per produceret enhed. Ansøgningerne om tilskud prioriteres efter, hvor meget ammoniak pr. produceret slagtesvin, projekterne reducerer.

Der skal ikke længere indsendes miljøgodkendelse i forbindelse med ansøgningen, men da projektperioden er reduceret til 2 år fra ansøgningstidspunktet, kan det være en god idé at få sat gang i behandlingen af en miljøgodkendelse inden tilskudsordningens start.

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte miljørådgiver Kamilla From-Nielsen.