09
Jun
Troels Toft til hvededyrkningskonkurrence

tt

 

Chefkonsulent Troels Toft fra Patriotisk Selskab har tidligere haft succes ved DLG-Feldtages hvededyrkningskonkurrence. I år deltager han igen – og regner derudover med at få en masse brugbar viden med hjem, som kan benyttes i den daglige rådgivning.

 

 

 

Chefkonsulent Troels Toft deltager igen i år, på vegne af Patriotisk Selskab, i DLG-Feldtages hvededyrkningskonkurrence. DLG-Feldtage løber af stablen 14.-16. juni i Hassfurt i Sydtyskland og er et samlingssted for planteavlere og planteavlseksperter fra hele Europa. De ca. 25.000 besøgende, der forventes at dukke op, har mulighed for at få et indblik i den nyeste viden inden for planteavl samt for at følge med i hvede- og rapsdyrkningskonkurrencen, se maskindemonstrationer, blive præsenteret for de nye sorter og de nyeste landvindinger inden for anvendelse af gødning og plantebeskyttelsesmidler m.v.

Hvededyrkningskonkurrencen går dels ud på at avle det højeste dækningsbidrag efter fratræk af alle dyrkningsomkostninger, dels at demonstrere en landetypisk dyrkningsstrategi. Der er derfor anlagt et stort forsøg, hvor de 11 deltagere fra hele Europa hver har to parceller, der igennem hele vækstsæsonen er passet af lokalt tysk forsøgspersonale efter deltagernes anvisninger. Troels Tofts to parceller er anlagt med de to danske sorter Sheriff og Benchmark, hvor Sheriff er konkurrencesorten, mens Benchmark anvendes til at vise en typisk dansk dyrkningsstrategi. Tidligere har Troels Toft opnået topplacering i konkurrencen med to førstepladser og en tredjeplads i 2010.

Troels Toft fortæller, at han glæder sig til at se til sine parceller, da han pga. den lange afstand til Hassfurt stadig har til gode at se resultatet i virkeligheden:

”Det er desuden spændende at komme ud i verden og høre, hvad der rør sig i de andre lande, som vi konkurrerer med og mod; hvordan de gør, når de dyrker deres afgrøder. Der er rigtig meget inspiration at hente, og erfaringsudvekslingen er guld værd”, fortæller Troels Toft og påpeger, at de erfaringer, han gør sig, bestemt også vil komme til at ”dryppe positivt af” på Patriotisk Selskabs planteavlsrådgivning.

”Nu har vi godt nok fået bedre mulighed for at gøde i Danmark, men tidligere har jeg haft fokus på at hente inspiration med hjem til, hvordan man kan opnå den bedste kvalitet hvede trods lave gødskningsnormer. Jeg oplever også, at mange skæver til de danske forsøg og er imponerede over, hvad vi kan udrette inden for de rammer, vi arbejder under”.