22
Sep
Udbetaling af 3 ugers ferie – hvad betyder det for dig?

Det er nu blevet vedtaget, at lønmodtagere kan få udbetalt tre uger af de indefrosne feriepenge, der er optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. marts 2020.

Hvad betyder det for dig som arbejdsgiver?
Udbetalingen foretages af Lønmodtagernes Feriemidler og ikke af arbejdsgiverne.

Hvis du løbende har afregnet feriepenge til FerieKonto, vil der derfor ikke ske yderligere opkrævning.

Hvis du endnu ikke har afregnet feriepenge for indefrysningsperioden, vil pengene først blive opkrævet for hver enkelt medarbejder, når han/hun går på pension, eller hvis du frivilligt vælger at afregne indefrysningsbeløbet tidligere.

Hvad skal dine medarbejdere gøre?
Hver enkelt lønmodtager skal selv anmode om at få udbetalt feriepengene via borger.dk. Udbetalingen sker hurtigst muligt efter ansøgning herom.

Det er frivilligt, om man ønsker at få feriepengene udbetalt eller ej. Ansøges der ikke om udbetaling, vil feriepengene blive udbetalt efter de gældende regler, når lønmodtageren går på pension eller af andre grunde trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

De udbetalte feriepenge bliver beskattet som almindelig indkomst og bliver ikke modregnet i andre forsørgelsesydelser. De kommer heller ikke til at påvirke muligheden for at blive berettiget til en offentlig ydelse.

Ansøgningsperioden bliver fra start oktober 2020 og frem til den 1. december 2020. Det er ikke muligt at ansøge om delvis udbetaling af feriepengene – det er enten tre uger eller ingenting.

Spørgsmål?
Kontakt lønrådgiver Tina Christiansen eller juridisk seniorkonsulent Bodil Just, hvis du har spørgsmål.