07
Aug
Udenlandske medarbejdere bør ikke have overarbejde

I din udenlandske medarbejders arbejdstilladelse står der et vist antal timer, som medarbejderen må arbejde.

Dette bør du som hovedregel tolke på den måde, at medarbejderen ikke skal arbejde mere. Med andre ord skal du sikre dig, at medarbejderen ikke har overarbejde.

STAR oplyser dog, at det ikke er usædvanligt med overarbejde i perioder, og at medarbejderen i den forbindelse skal aflønnes i overensstemmelse med kontrakten (enten ved overarbejdsbetaling eller afspadsering). Der findes ikke en decideret grænse for overarbejdet, men det kan ikke udelukkes, at det kan have konsekvenser for medarbejderens opholdstilladelse, hvis han har for meget overarbejde. Som arbejdsgiver står du dermed i en situation, hvor du ikke kan vide, hvornår der er tale om for meget overarbejde.

Husk også, at medarbejderen kun må arbejde i den periode, hvor arbejdstilladelsen er gældende. Starter han for tidligt, eller arbejder han, efter arbejdstilladelsen er ophørt, kan han blive straffet med bøde og i grove tilfælde med fængsel. Han risikerer desuden at blive udvist af Danmark med indrejseforbud. Herudover er der ikke nogen forsikringer, der dækker, hvis medarbejderen arbejder uden arbejdstilladelse og kommer til skade.

Hvis du beskæftiger udlændinge uden arbejdstilladelse eller i strid med tilladelsens betingelser, kan du ligeledes blive straffet med bøde og fængsel i op til to år i grove tilfælde. Udgangspunktet er p.t. en bøde på 10.000 kr. pr. påbegyndt måned, som overtrædelsen varer. Ved skærpende omstændigheder – fx hvis du bevidst giver medarbejderen en lavere løn end aftalt – er bøden på 20.000 kr. pr. måned og i meget grove tilfælde fængselsstraf. I disse sager udvises medarbejderen samtidig af landet.

Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte juridisk seniorkonsulent Bodil Just.