22
Sep
Udlejning: Lær at styre udenom de gængse problemer

På baggrund af stor efterspørgsel gentager Patriotisk Selskab succesen og opretter endnu en netværksgruppe om udlejning. Der er stadig ledige pladser. Gruppen sætter din læring i centrum. Dels får du indsigt i reglerne om udlejning, dels får du mulighed for at sparre med andre, der måske står med nogle af de samme problemstillinger, som du selv gør.

Hav styr på loven fra start – ellers kan det blive dyrt
En af de store udfordringer ved lejeloven er, at den primært er møntet på boligkomplekser i byen, hvilket kan være problematisk, når man vil udleje sit hus på landet. Men på den anden siden er det dyrt at lade boligen stå tom – samtidig med at det er vanskeligt at få den lejet ud til en god lejer.

Et typisk problem er, når udlejer – i sit forsøg på at lave en rimelig aftale – laver nogle fejl i lejekontrakten. Når lejeren så senere skal flytte, vil han ikke overholde aftaler om istandsættelse eller afregning af varme, fordi disse ikke er i overensstemmelse med loven. Udlejer kan herefter ikke fastholde sit krav og må ofte betale yderligere, når først aftalen gennemgås med en tættekam. Det er derfor vigtigt, du fra starten laver lejekontrakten i overensstemmelse med loven.

Praktisk information
Den nye lejelov vil med sikkerhed komme til at fylde meget ved netværksmøderne. Men ellers er det deltagerne, der sammen med gruppens facilitator, juridisk konsulent Kirsten Dühr, kommer til at bestemme, hvad emnerne for møderne skal være.

Møderne afholdes på skift hos de enkelte deltagere, og når listen over gruppedeltagere er fastlagt, vil der derfor også blive fastlagt et sted for det første møde. Når man er vært for et møde, sørger man for forplejning i løbet af dagen.

Et års medlemskab af gruppen koster 6.000 kr. og inkluderer tre møder. Det er en beskeden udgift sammenlignet med én eller to dårlige lejesager. Mange kører efter princippet ’går den, så går den’, men gør man det, er man også afhængig af, at lejer ikke kommer med indsigelser.

Netværksgruppen kommer til at bestå af 10-20 medlemmer. Mødedatoer vil blive fastlagt, når gruppen er dannet.

Vil du være med?

Du kan tilmelde dig netværksgruppen eller få yderligere information ved at kontakte Kirsten Dühr.