07
Jan
Udnyt potentialet i din jord

PRESSEMEDDELELSE

Boniteten er kun et enkelt element i jordens dyrkningsværdi, og ifølge chefkonsulent Troels Toft fra Patriotisk Selskab bør man hele tiden have fokus på jordstrukturen for at klare sig bedst muligt.

Jord er som bekendt ikke bare jord, og boniteten er kun et enkelt element i jordens dyrkningsværdi. Når man etablerer sig eller køber jord, kan man derfor med fordel trække på en planteavlskonsulent, så man får en specifik vurdering af jorden.

”Det er vigtigt, at man har et overblik over både jordbundstal, jordens pakning og jordens Dextertal”, udtaler chefkonsulent Troels Toft fra Patriotisk Selskab.

Jordens Dextertal er et udtryk for forholdet imellem jordens kulstofindhold og lerindhold, og er Dextertallet for højt, og der dermed er for meget ler i jorden i forhold til kulstof, så er jorden svær at bearbejde og slemmer meget hurtigt sammen ved kraftige regnskyl. Ligeledes tåler jorden dårligere trafik med tunge maskiner, og jordens ydeevne bliver begrænset. På den måde kan en på papiret god lerjord ende med at have et udbyttepotentiale, der ikke er større end en dårlig sandjord.

”Derfor gælder det om at passe på sin jord, hvis man også vil være landmand om 25 år”, uddyber Troels Toft og fortæller dernæst den positive side af historien – for som landmand kan man rent faktisk gøre noget:

”Det gælder om hele tiden at have fokus på jordstruktur i alle markens operationer, og det gælder om at bruge de muligheder, der er for husdyrgødning, nedmuldning af halm, etablering af effektive efterafgrøder og så videre. Og det her er vel at mærke noget, man skal have fokus på for jordens skyld – ikke for politikernes”, siger Troels Toft og tilføjer: ”Hvis man vil sælge halm fra ejendommen, skal det kun ske fra de dele af ejendommen, hvor Dextertallene er i orden. Alternativt udsulter man jordens potentiale”.

Få hjælp fra Driftsanalyser
Patriotisk Selskabs Driftsanalyser kan også hjælpe en til at udnytte den jord, man nu engang har, på bedst mulig vis. Bogen er udarbejdet på baggrund af en række Virksomhedsanalyser, og tallene er detaljerede helt ned i alle driftsgrene, så man som læser af Driftsanalyser kan veje sin bedrift op mod sammenlignelige enheder. Fx kan man som hvededyrker sammenligne sine tal med andre hvededyrkeres frem for med overordnede planteavlstal.

Når tallene kombineres med stærke input fra fx planteavlskonsulenter, er man godt rustet til at tage fremtidige udfordringer op.

Den stadige strøm af reguleringer af landbruget gør desuden, at det ikke kun er etablerede landmænd, der kan have glæde af at få foretaget en virksomhedsanalyse. Også unge landmænd under etablering kan med fordel lade fagfolk gennemgå den ejendom, de har udset sig, for muligheder og trusler, inden de sætter deres underskrift på skødet.

Kontakt vores planteavlsafdeling og hør nærmere.