01
Jun
Udvid dit antal af husdyr med “Fulde Stalde”

Den tidligere mulighed for at udvide sit antal af husdyr ved at bruge anmelderordningen fulde stalde, der blev ophævet i december 2014, er nu blevet fornyet. Derfor er det nu igen muligt for producenter med godkendelser fra før 2007 at optimere og udvide dyreholdet i eksisterende stalde ved brug af anmelderordningen.

Ordningen giver dig mulighed for at øge antallet af slagtesvin med ca. 19 %, men også mulighed for at øge antallet af søer og høner med 2,3 %. Det er dog ikke muligt at bruge anmelderordningen til udvidelse af smågrise indtil 25 kg.

Ønsker du at udvide, tages der afsæt i den nye omregningsfaktor for dyreenheder (DE) fra august 2014 og den sammenholdes med DE-omregningsfaktoren fra 2009-2010.

Du bør være opmærksom på, at der, ligesom ved den tidligere anmelderordning, er en række miljømæssige krav, der skal overholdes, herunder afstandskrav til ammoniakfølsom natur samt beskyttelsesniveauet for lugt og for udspredningsarealerne. Bl.a. skal bedrifter, der anvender anmelderordningen, overholde mindst et af nedenstående krav:

  • Der må maksimalt udbringes gødning fra 0,9 dyreenheder pr. ha pr. planperiode på bedriftens arealer, og der må ikke anvendes andre organiske gødninger på bedriften
  • Der må maksimalt udbringes gødning fra 1,34 dyreenheder pr. ha pr. planperiode på bedriftens arealer, og der må ikke udbringes husdyrgødning på arealer omfattet af fosforklasse 2 eller 3
  • Der må ikke udbringes husdyrgødning på arealer omfattet af fosforklasse 1, 2 eller 3

Derudover kan du ikke anvende anmeldeordningen, hvis dine udbringningsarealer er placeret i oplande, hvor det samlede husdyrhold er steget siden 2007, og hvor recipienten er overbelastet med nitrat.

Det vil være muligt for bedrifter med godkendelser fra før 2007, som tidligere har anvendt anmelderordningen fulde stalde, at anvende den nye ordning, såfremt de nye miljøkrav overholdes. Dog vil udvidelsesmuligheden her være omkring 8 %.
Anmelderordningen træder i kraft den 29. maj 2015.

Hvis du er interesseret i at høre mere eller få vurderet, om du kan bruge anmelderordningen, er du velkommen til at kontakte miljøkonsulent Tine Zimmermann.