22
Okt
Ukrainske medarbejdere: Dokumentér uddannelse bedre

Når du fremover ansætter en landbrugspraktikant, fodermester eller driftsleder fra Ukraine, skal der være bedre dokumentation for din kommende medarbejders uddannelse, når der ansøges om opholds- og arbejdstilladelse.

Det skyldes, at ukrainsk politi har efterforsket en række uddannelsesinstitutioner pga. mistanke om svindel med uddannelsesdokumenter. Dette har ført til skærpet sagsbehandling af ukrainske ansøgere med uddannelsesbevis fra de pågældende uddannelsesinstitutioner hos SIRI, som nu generelt vil skærpe kravene til dokumentation for uddannelse udstedt i Ukraine.

Nye dokumentationskrav til medarbejdere fra Ukraine
Udover dokumentation for beståede fag skal der nu vedlægges anden dokumentation for uddannelsen, fx studiekort eller study record book. Herudover skal dokumentationen for uddannelsen være dateret, og navnet på uddannelsesinstitutionen skal være tydeligt.

Der skal fortsat vedlægges en kopi af de originale uddannelsesdokumenter oversat til dansk, norsk, svensk, engelsk eller tysk.

De nye dokumentationskrav gælder også igangværende sager – indsend gerne den yderligere dokumentation til SIRI allerede nu.

Spørgsmål
Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Kontakt juridisk seniorkonsulent Bodil Just eller lønrådgiver Tina Christiansen.