03
Apr
Underskriftindsamlinger vedrørende Baltic Pipe

Der er på privat initiativ oprettet to underskriftindsamlinger vedrørende Baltic Pipe-projektet. Den ene vedrører Baltic Pipe-projektet som helhed. Den anden vedrører specifikt kompressorstationens foreslåede placering på Sydsjælland.

Her kan du skrive under på, at du som helhed er imod gennemførelsen af Baltic Pipe-projektet og mener, at der i stedet skal findes alternative forsyningskilder og/eller –veje.

Her kan du skrive under på, at du er imod kompressorstationens foreslåede placering ved Tågeskov på Sydsjælland.