08
Maj
Undgå smitte blandt grise

Det koster dyrt i vacciner og medicin, når smitte spreder sig blandt grisene i din bedrift. Derfor bør du få lagt en intern beskyttelsesplan, der indeholder en række forebyggende tiltag, som mindsker risikoen for smitte.

Som følge af MRSA er der først og fremmest nogle vigtige redskaber, alle bør have i deres forrum så som håndvask, håndsæbe, desinfektionsmiddel, engangshåndklæder eller papir, ligesom der skal være mulighed for at skifte til arbejdstøj i besætningen og fokus på fodtøj og udstyr.

Arbejdsrutiner er nøgleordet, når man vil opretholde en god hygiejne i sin farestald. Sørg for at få vasket både stier og redskaber som fx medicinkasse, krybbetømmer, skrabere og kasser, der håndteres smågrise i. Sørg også for, at der bliver skiftet handsker, når et nyt hold medicineres. Derudover er det vigtigt at passe grisene i rigtig rækkefølge, så smitte ikke bæres med rundt. Yngste grise passes før ældre og raske grise før syge. Hav også fokus på håndtering af grisene, når de flyttes mellem farestier – smitten flytter med.

Har du spørgsmål? Så kontakt Lisbeth Shooter.