14
Feb
Undgå tvivl om reglerne for dyr, der går ude om vinteren

Af miljøkonsulent Sheila Neldeborg       

Når dyr går ude om vinteren og i vinterlignende vejr, er det vigtigt, at dyrevelfærden er i orden, og at dyrene er egnede til at gå ude.

Den 8. november 2012 udsendte Det Veterinære Sundhedsråds og Dyreværnsrådets en fællesudtalelse om forhold for dyr, der går ude om vinteren og i vinterlignende vejr.

Det er fortsat Rådenes udtalelse, der gælder, men fordi der har været tvivl om, hvordan retningslinjerne skal tolkes, holdt NaturErhvervstyrelsen den 28. januar 2014 møde med Fødevarestyrelsen, Naturstyrelsen, Dyrenes Beskyttelse, Dyreværnsrådet, Landbrug & Fødevarer, Videncentret for Landbrug og Økologisk Landsforening, for at få en fælles forståelse.

Vær sikker – så byg et læskur
På mødet var der enighed om, at når dyr går ude om vinteren og i vinterlignende vejr, er det arealets beskaffenhed og dyrenes tilstand, der er afgørende for, om dyrene kan undvære et læskur. Det vil sige, at bevoksningen skal være passende tæt, og at de øvrige landskabsforhold samtidig skal sikre dyrene mod vind og vejr (hældninger, skråninger, niveauforskelle og jordbundsforhold).

Det er derfor vigtigt at:

  • Dyrene er ved godt huld og har et kraftigt hårlag.
  • Der på arealet er mulighed for, at dyrene kan gå i læ for vinden og i ly for nedbør. ?Bevoksningen på arealet er tæt nok til, at dyrene ikke bliver våde ind til skindet.
  • Dyrene har adgang til et tørt leje, så de ikke bliver våde ind til skindet nedenfra.
  • Dyrene suppleringsfodres. Dog kan fodring, i særlige tilfælde, bestå af afgræsning, hvis der er tilstrækkeligt græs til, at dyrene opretholder et godt huld.

 

Hvis arealerne, hvor dyrene holdes, ikke giver en naturlig beskyttelse, skal dyrene have adgang til et læskur. Læskurene skal være indrettede, så de yder læ for vinden og ly for nedbør, og de skal være så store, at alle dyr kan ligge ned samtidigt.

Faktaboks

For yderligere oplysninger – kontakt miljøkonsulent Sheila Neldeborg