10
Sep
Undgå uberettiget fradrag i din folkepension

Hvis du modtager folkepension, så vær opmærksom, hvis du får et brev fra Udbetaling Danmark, om at du har fået udbetalt for meget pension for 2017.

Med en indkomstgrænse på 316.200 kr. for den personlige indkomst – dvs. indkomst fra din virksomhed eller andet arbejde – kan de fleste pensionister opnå det fulde grundbeløb i pension på 73.920 kr. om året.

Hvis din personlige indkomst overstiger de 316.200 kr., vil der ske et fradrag i din pension, men kun hvis indkomsten stammer fra aktiv virksomhed – ikke hvis den kommer fra passiv virksomhed, som fx forpagtningsindtægt, udlejning eller vindmølledrift. Denne sondring mellem aktiv og passiv virksomhed kan ikke oplyses på årets selvangivelse, men kun ved at skrive eller ringe til Udbetaling Danmark.

Kontakt økonomikonsulent Bo Sigersted, hvis du har spørgsmål.