12
Feb
Undgå unødvendige træk i din landbrugsstøtte

Fra år 2015 er der kommet en række grønne krav, du skal opfylde for at modtage din fulde landbrugsstøtte. Herved kan landbrugsstøtten nu betragtes som værende opdelt i en grundbetaling og i en betaling for opfyldelse af grønne krav. Du kan få betaling for opfyldelse af grønne krav, hvis du udfører miljøvenlige tiltag. Hvis du ikke allerede har gjort det, bør du derfor genoverveje, hvordan du driver dit landbrug.

De grønne krav dækker over tre forskellige elementer: Vi skal nationalt set opretholde det samlede areal af permanent græs, du skal have flere afgrøder på din ejendom, og du skal have minimum 5 % miljøfokusområder. Et miljøfokusområde kan fx være en randzone, et braklagt areal, lavskov, en efterafgrødeblanding af to korsblomstrende afgrøder eller græsudlæg. Disse områder skal etableres for at beskytte og forbedre biodiversiteten i Danmark.

Vær særligt opmærksom på frist for ansøgning om grundbetaling ved ejendomshandler.

Er du helt ny ansøger, og foretager du en ejendomshandel i ansøgningsperioden for direkte arealstøtte, der går fra den 1. februar 2015 til den 21. april 2015, så skal du være særligt opmærksom på at få indsendt din ansøgning til tiden. Der er reelt set mulighed for at indsende en forsinket ansøgning frem til den 18. maj, men gør du det, mister du 1 % af støtten pr. arbejdsdag i mellemperioden fra den 21. april til den 18. maj.

Du er derfor velkommen til at kontakte vores planteavlsafdeling, hvis du kan se, at en ejendomshandel falder sidst i ansøgningsperioden. På den måde kan vi forberede alt i god tid, så der ikke bliver trukket i din grundbetaling.