28
Maj
Vær klar til kontrol af gyllebeholder

Hvis din gyllebeholder ikke er overdækket, er det vigtigt, du sikrer dig, at flydelaget er i orden. Kommunerne vil nemlig i nærmeste fremtid gennemføre kontroller af tilfældigt udvalgte landbrug med ikke-overdækkede gyllebeholdere. De melder ikke deres ankomst på forhånd.

Til kontrollen vil der især være fokus på, om flydelaget er tæt nok, og om der jævnligt er blevet ført logbog over dets tilstand.

Hvis flydelaget ikke er tæt nok, vil du som det første få en skriftlig indskærpelse – og konstateres det samme endnu en gang til en kontrol inden for de næste tre år, stiller kommunen krav om, at der skal lægges en fast overdækning på beholderen. Overdækning er ikke en billig affære, så derfor bør du efterstræbe at komme godt igennem kontrolbesøget.

Har du spørgsmål? Så kontakt Tine Zimmermann.