01
Jun
Vær opmærksom ved kontantbetaling

Af seniorkonsulent, registreret revisor Christian Damsgaard

En virksomhed må højst modtage 50.000 kr. i kontantbetalinger vedrørende en handel og skal indberette det til SKAT, hvis der betales kontant med 10.000 kr. eller derover. Selvstændige erhvervsdrivende skal ligeledes indberette det til SKAT, hvis de som privatperson kontant betaler 10.000 kr. eller derover for en ydelse eller en vare med tilhørende ydelse.

Ifølge hvidvaskningsloven er det forbudt at modtage kontantbetalinger på 50.000 kr. eller derover i forbindelse med handel. Forbuddet omfatter stort set alle erhvervsdrivende – også landbrugsvirksomheder. Dog omfatter forbuddet ikke privatpersoner.

Loftet på de 50.000 kr. kan ikke omgås ved at dele betalingen op i rater, da loftet også gælder ved betalinger, der er indbyrdes forbundet. Det kan fx derfor være en udfordring, hvis flere i fællesskab betaler for en vare eller ydelse.

Hvis kontantforbuddet overtrædes, medfører det en bøde, der som udgangspunkt udgør 25 % af den del af beløbet, som overstiger de 50.000 kr. – dog minimum 10.000 kr. Derudover kan virksomhedens øverst ansvarlige blive personligt straffet. Det er derfor vigtigt, at du sørger for at overholde reglerne på området.

Sådan undgår du at modtage kontantbetalinger over 50.000 kr.
Ved kontanter forstås fysiske penge (sedler og mønter) samt cheks. Med andre ord dækker kontanter over alle betalingsformer, hvor det ikke efterfølgende kan bevises, at pengene er blevet udvekslet mellem sælger og køber. Betalingsformer, der ”sætter spor mellem sælgers og købers konti” – som bankoverførsler, MobilePay og Swipp – er derfor ok.

Hvis du vil undgå at modtage kontantbeløb, der overstiger grænsen, kan du således i højere grad opfordre køber til at benytte sig af disse betalingsformer.

Når din virksomhed – eller du selv som privatperson – køber kontant
Der er også regler for virksomheders køb med kontanter. Når din virksomhed køber varer eller ydelser kontant for 10.000 kr. inkl. moms eller derover, skal du sende besked til SKAT via TastSelv Erhverv senest 14 dage efter, at du har betalt, dog senest en måned efter, at fakturaen for købet er modtaget. Ellers har din virksomhed ikke ret til skattemæssigt fradrag for omkostningen. Derudover hæfter din virksomhed solidarisk for momsen, hvis sælger ikke angiver momsen til SKAT. Bemærk, at hvis du handler med udenlandske virksomheder, så hæfter din virksomhed altid for momsen, uanset hvad.

Køber din virksomhed en løbende ydelse, som årligt koster 10.000 kr. inkl. moms eller derover, så gælder de samme regler (fx en månedlig ydelse til rengøring eller husleje på 1.000 kr., svarende til 12.000 kr.).

Derudover gælder ovenstående regler også, hvis du er selvstændig erhvervsdrivende og som privatperson kontant for 10.000 kr. eller derover køber en ydelse eller vare sammen med en ydelse (fx køb af et TV inkl. installation). Undlader du at indberette betalingen, hæfter du som privatperson solidarisk med virksomheden for betaling af indkomstskat, arbejdsmarkedsbidrag og moms, hvis virksomheden ikke betaler sin gæld til SKAT.

Har du spørgsmål omkring reglerne for kontantbetaling? Så er du velkommen til at kontakte din daglige revisor.