16
Sep
Vær på forkant for at sikre din virksomhed

Af driftsøkonom Ole Maagaard Pedersen og virksomhedsrådgiver Per Kristensen

Årets Agri Benchmark Cash Crop-konference satte fokus på, at man skal huske at tænke i nye baner, før det er for sent, og være på forkant – både når det kommer til at afværge konkrete problemer som fx resistens, og når man vil udvikle sin virksomhed.

Hos Patriotisk Selskab har vi siden år 2007 været medlem af det internationale netværk af landbrugsøkonomer, Agri Benchmark, hvis formål er at producere og udbrede pålidelige og brugbare analyser af store tendenser i global planteproduktion. Hvert år afholdes den såkaldte Agri Benchmark Cash Crop-konference for netværket, hvor der er en lang række oplæg inden for jordbrugsøkonomi. Årets konference blev afholdt i sommers, og undertegnede repræsenterede Patriotisk Selskab.

Én ting fremgår tydeligt, når Danmark måles op imod andre lande: Danmark er et ekstremt tilfælde pga. rammevilkårene. Fx er vores proteinprocent i hvede gennemsnitligt på 8,4 mod resten af verdens 9 %. Agri Benchmark-tallene viser desuden, at vores hovedafgrøder giver underskud de fleste år modsat i andre lande.

En pointe, vi også tog med hjem fra konferencen, er, at vi ikke bare skal læne os tilbage og håbe på bedre tider – vi må gøre, hvad vi kan i den situation, vi nu engang står i. Når vi kan konstatere, at vores hovedafgrøder er en underskudsforretning, må vi tænke i nye baner. Fx kan vi overveje, om et andet sædskifte er på sin plads. Den enkelte må lægge en strategi for, hvordan han kan få sin virksomhed til at overleve.

Det fremgik også af konferencen, at de i andre lande står med nogle problemer, der ikke er så store i Danmark endnu. Her har vi en oplagt mulighed for at være på forkant og lære af andres erfaringer. Resistens er fx noget, der kan føre til tab af udbytte på en stor del af ens hektarer. Agri Benchmark-tallene har eksempler på tab på helt op til 40 %. At resistensen er blevet højere skyldes ikke kun et større forbrug af herbicider, men også ændringer i rotationer og mere intensive jorbearbejdningssystemer. Hvedebaserede produktioner er dem, der er hårdest ramt.

Men resistens er ikke noget nyt problem – der er bare en tendens til, at landmanden ikke gør noget ved det, før det er eskaleret. Hvis man gør noget ved problemet fra start, bliver det typisk ikke helt så stort.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Per Kristensen eller Ole Maagaard Pedersen.