17
Nov
Vær på forkant med restskatten

Af chefkonsulent Trine Hyllegaard

Hvis du har udsigt til en væsentlig restskat for indkomståret 2016, kan du med fordel allerede nu vurdere, om du vil betale den inden udgangen af 2016 og hermed undgå rentetillæg.

Med en foreløbig indkomstomgørelse kan vi hos Patriotisk Selskab beregne din indkomst for 2016 og dermed størrelsen af din forventede overskydende skat eller restskat ret præcist.

Hvis ikke du vælger at betale restskatten inden udgangen af 2016, vil den blive pålagt følgende renter:

  • Ved betaling af restskat inden 1. juli 2017 pålægges en rente, som beregnes som en dag-til-dag rente med udgangspunkt i 2 % p.a.
  • Ved betaling efter 1. juli 2017 indregnes restskat under 19.200 kr. i 2018-forskudskatten med et procenttillæg på 4 %. Restskat over 19.200 kr. betales i 3 rater (september – november 2017) med et tillæg på 4 %.

Overskydende skat tilbagebetales med en godtgørelse på 0,5 % i rente.

Vi anbefaler som udgangspunkt, at du får betalt din skat, så du undgår at betale renter af en restskat.

Men hvis likviditeten til betaling af restskatten skal trækkes på virksomhedens kassekredit, skal du være opmærksom på, om det kan medføre en utilsigtet hævning af opsparet overskud. Hvis der er risiko for dette, så vent med at betale til efter nytår 2017.

Har du spørgsmål, eller vil du gerne have foretaget en foreløbig indkomstopgørelse, så kontakt din konsulent.