23
Maj
Vandplaner uden hold i virkeligheden

Af adm. direktør Henrik Danielsen  

Så har regeringen sendt de ”nye” statslige vandplaner i fornyet høring – denne gang i et halvt år. Og fra miljøministerens side er det blevet præciseret, at alle vandløbsindsatser kun skal gennemføres, hvis de giver bedre miljø og fornuftig økonomi.

Det er dog svært at se, hvor miljøet og økonomien slår igennem, for det er nøjagtig samme planer, der nu igen sendes i høring. Den fornyede høring retter ganske vist op på de formelle, juridiske fejl. Virkeligheden holdes stadig udenfor. Det havde været ønskeligt, om ministeren havde valgt at begynde forfra og – med al respekt – bragt virkeligheden i spil. En konsekvensvurdering af den indsats, som vandplanerne lægger op til, eller en klar skelnen mellem naturlige vandløb og såkaldte afvandingsløb ville have været små skridt i den rigtige retning.

Nu sendes ansvaret i stedet videre til kommunerne, som får til opgave at vurdere de enkelte vandløb. En nærmest umulig opgave i kølvandet på det kaos, som er skabt. Lad os håbe, at kommunerne tør råbe vagt i gevær og kræve en målrettet og intelligent indsats, så danske landmænd ikke bliver tabere i dette politiske spil.