09
Maj
Varig strukturskadeerstatning er skattefri

Er du en af dem, der blev beskattet af en strukturskadeerstatning i indkomstårene 2013-2017? Hvis ja, så er tiden inde, til at du skal indsende en anmodning til SKAT om genoptagelse.

Landsskatteretten har i en konkret sag, der vedrører indkomståret 2013, afgjort, at en erstatning for varig strukturskade i jorden er skattefri. Det bryder med den praksis, der hidtil har været på området – og betyder, at hvis du tidligere har betalt skat af erstatningen for en varig strukturskade, så burde du kunne få penge tilbage.

Fristen for anmodning om ekstraordinær genoptagelse for de indkomstår, der ligger før 2016, er den 29. juli 2019 – så det er nu, du skal tjekke op på, om der er modtaget erstatninger i perioden. Herudover er det muligt at anmode om ordinær genoptagelse af indkomståret 2016 frem til den 1. maj 2020 og indkomståret 2017 frem til den 1. maj 2021.

Brug for hjælp? Så er du velkommen til at kontakte økonomikonsulent Jørgen Nielsen.