20
Apr
Ved ejerskifte: Vigtigt, om ejendommen er erhvervsmæssig

Af seniorkonsulent Karsten Sørensen

Når en virksomhed skal ejerskiftes, har det betydning, hvor meget af ejendommen, der er ”erhvervsmæssig” – både i forhold til muligheden, for at køber kan succedere (det vil sige indtræde i sælgers skattemæssige stilling) og i forhold til den afgift, der skal beregnes af en eventuel gave.

Der kan kun succederes i selve ”erhvervsvirksomheden”, ligesom bo- og gaveafgiften kun er nedsat på den del af gaven, der kan henføres til ”erhvervsvirksomheden”. Hvor meget, der tæller som erhvervsmæssig ejendom, har derfor stor betydning, når ejerskiftet skal planlægges.

Hvad tæller med som erhvervsmæssig ejendom?
I Kildeskatteloven står der, at hvis mere end 50 % af en ejendom er erhvervsmæssig, så betragtes hele ejendommen som erhvervsmæssig. Om der er tale om en erhvervsejendom, afgøres hermed med udgangspunkt i den ejendomsværdimæssige fordeling.

En landbrugsvirksomhed består ofte af en hovedejendom, nogle mindre tilkøbte ejendomme og nogle udlejningsboliger.

Hovedejendommen er erhvervsmæssig, da selve landbruget – som udgangspunkt – langt overstiger værdien af ejerboligen.

De selvstændigt vurderede boliger er ikke en del af ”erhvervsvirksomheden”, da udlejning af fast ejendom ifølge Kildeskatteloven ikke er ”erhvervsvirksomhed”.

Det samme kan gøre sig gældende for en landbrugsejendom med et mindre jordareal og en attraktiv bolig. Hvis boligens værdi i ejendomsvurderingen udgør mere end halvdelen, vil denne ejendom heller ikke tilhøre ”erhvervsvirksomheden”.

Aktie- og anpartsselskaber
Hvis virksomheden ligger i et aktie- eller anpartsselskab, og det dermed er aktier eller anparter, der skal overdrages – så indgår de finansielle aktiver også i vurderingen af, om selskabet er en erhvervsvirksomhed eller ej. Det kan derfor have stor betydning at få trimmet selskabet forud for et ejerskifte.

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig (Karsten Sørensen).

Denne artikel er en del af en større artikelserie om de mange overvejelser, du bør gøre dig i forbindelse med et ejerskifte. HER kan du læse alle de artikler i serien, som vi indtil videre har udgivet.