11
Jun
Vej dine smågrise og lær dem bedre at kende

Af svinekonsulent Mette Skjold Sørensen

Ligger du langt nede på hitlisten over produktionsresultatet i klimastalden, er der stort potentiale til en økonomisk forbedring. En forbedring på 50 gram daglig tilvækst og 0,1 fe. pr. kg tilvækst øger dækningsbidraget med henholdsvis 4 og 5 kr. pr. gris.

Grise på 20 kg kan vokse 700 gram pr. dag og ved 30 kg kan grisene vokse mere end 1.000 gram pr. dag. I nogle besætninger opnår man en foderudnyttelse under 1,7 fe. pr. kg tilvækst.
Gå i gang med vejehold i klimastalden og følg grisenes vækst. Det giver lærdom om grisene i stalden og skaber motivation til at forbedre resultaterne.

VSP har udviklet et regneark i Excel til vejehold, som frit kan downloades. Regnearket beregner den daglige tilvækst, fodermængde og foderudnyttelse.

Køb en gulvvægt. Den bestilles efter mål og koster ca. 20.000 kr. Indledningsvis skal man dog gøre op med sig selv, om man har tid og lyst til opgaven. Det tager 5-10 minutter at veje 40 grise. Vejning af 8 hold a 40 grise 1 gang ugentligt kan klares på 60 minutter pr. gang.

Skal du have hjælp til regneark m.v., kan vi hjælpe dig. Kontakt Mette Skjold Sørensen for yderligere oplysninger.