22
Jun
Vi har brug for en handlekraftig regering

Af formand Peter Cederfeld de Simonsen

Stemmerne er talt op, og hos Patriotisk Selskab finder vi resultatet tilfredsstillende. Endelig er der udsigt til, at landbrugserhvervet får de rammevilkår, som det har så hårdt brug for. Udsigt til, at der gennem Finansieringspakken og gennem Venstre, De Konservative og Dansk Folkepartis ambitiøse 16-punktsplan vil blive skabt grobund for vækst.

Vi forventer, at der snarest vil blive gennemført hurtigtvirkende tiltag, der kan gøre en forskel nu og her. Et godt sted at starte vil være ved kravet om randzoner, der er helt ude af trit med virkeligheden. Det er omkostningsfrit at fjerne kravet, men forskellen, det vil gøre for landbruget, vil være til at mærke.

I øjeblikket venter vi med spænding på, at sammensætningen af den nye regering offentliggøres. Vi håber, at regeringen vil vise sig at være handlekraftig – og ikke mindst håber vi, at fødevareministerposten tilfalder en politiker, der vil landbruget.