09
Sep
Vi har haft den største medlemsfremgang

Landbrugsavisen har for nylig opgjort det seneste års udvikling i de 42 landboforeningers medlemsantal. Her er Patriotisk Selskab den landboforening, der har fået flest nye medlemmer. Samtidig er vi blandt de to eneste foreninger, der overhovedet har haft en medlemsfremgang, mens flere af de andre foreninger har haft en tocifret procentuel tilbagegang. Opgørelsen omhandler de enkelte landboforeningers medlemmer, der også er medlem af Landbrug & Fødevarer.

Hos Patriotisk Selskab er vi stolte af vores medlemsfremgang.

Det er vigtigt for os, at vores rådgivning altid er af højeste kvalitet, og vores prioritet nummer ét er vores medlemmer. I sidste ende er det gennem en god relation til og rådgivning af medlemmerne, at vi får et godt ry og dermed tiltrækker nye medlemmer. På den måde er der basis for, at vi fremover kan tilbyde endnu mere specialiseret landbrugsrådgivning og tilpasse os og præge den fremtid og de kommende driftsgrene, dansk landbrug måtte få.