14
Jul
Vigtige frister: Vandområdeplaner og roedyrkning

I de kommende uger er der to vigtige frister, du skal være opmærksom på:

– Klagefristen vedrørende tilvejebringelsen af vandområdeplanerne tirsdag den 26. juli 2016.
– Nordic Sugars frist for bindende tilmelding til roedyrkning 2017 fredag den 5. august 2016.

Tilvejebringelse af vandområdeplaner (26. juli)
Vandområdeplanerne for 2. planperiode (2015-2021) blev offentliggjort den 27. juni 2016 og vil påvirke forvaltningen af landbruget fremover. Du kan klage, og du finder klagevejledningen her. Vær opmærksom på, at det er tilvejebringelsen af vandområdeplanerne, du kan klage over – ikke selve planerne.

Klagen skal sendes via klageportalen til Natur- og Miljøklagenævnet, som findes her.

Du kan læse mere om vandområdeplanerne her.

Tilmelding til roedyrkning 2017 (5. august)
Der åbnes for tilmelding mandag den 18. juli klokken 8 og lukkes igen fredag den 5. august.

For mere info – klik her eller her.

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp angående de 2 ovenstående frister, er du velkommen til at ringe til os på 6315 5400.