21
Jan
Vigtigt at have styr på arbejdsmiljøet

PRESSEMEDDELELSE 19. januar 2015

Et godt arbejdsmiljø er – udover at det fører til stabil arbejdskraft – også en økonomisk fordel, pointerer afdelingsleder og svinekonsulent Lisbeth Shooter fra Patriotisk Selskab.

Det giver bøder, hvis man ikke har styr på sit arbejdsmiljø – mindst på 10.000 kr., hvilket blot gives, hvis man foretager formelle lovovertrædelser. Men for mere alvorlige overtrædelser kan det hurtigt blive dyrere. Fx koster det typisk 40.000 kr., hvis man har grove materielle overtrædelser, eksempelvis jordudgravning uden sikring mod sammenstyrtning, eksplosionsfare eller asbestarbejde. Bøden fordobles til 80.000 kr., hvis overtrædelsen har resulteret i dødsfald eller en alvorlig personskade. Prisen for en typisk ulykke er på 43.000 kr.

Men ønsket om at undgå bøder skal naturligvis ikke være den eneste motivation for at arbejde med arbejdsmiljøet, pointerer Lisbeth Shooter, afdelingsleder og svinekonsulent hos Patriotisk Selskab:

”Hvis man har et godt arbejdsmiljø, får man jo i sidste ende også en stabil arbejdskraft – og glade og raske medarbejdere uden så mange sygedage”, siger hun og tilføjer, at Arbejdstilsynet i 2015 vil have særligt fokus på ergonomi og psykisk arbejdsmiljø, så man bør sørge for, at ens APV er opdateret på disse punkter.

I øjeblikket laver Arbejdstilsynet ”dobbelt-besøg”. Det vil sige, at de starter med et vejledende besøg, og så kommer de igen efter 3-4 måneder, hvor de har tilsynskasketten på.

”Det er selvfølgelig en fordel for landmændene, at det første besøg er vejledende. Til gengæld er det vigtigt, at man er vågen ved det første besøg og derefter straks får rettet sine fejl og mangler – ellers er der ingen kære mor ved besøg nummer to”, siger Lisbeth Shooter.

APV’ens krav
Overordnet følger der en hel del krav med en APV, som Mette Skjold Sørensen – svinekonsulent og ansvarlig for APV-opgaver hos Patriotisk Selskab – oplever, at landmændene ikke altid har styr på:

”Man skal blandt andet inddrage sine medarbejderne og have en årlig arbejdsmiljødrøftelse, som desuden også skal dokumenteres skriftligt. Og så skal man sørge for, at handlingsplanerne i APV’en er opdaterede – ellers får man altså et påbud af Arbejdstilsynet”, siger hun.

Er du i tvivl, eller vil du vide mere, så kontakt afdelingsleder og svinekonsulent Lisbeth Shooter eller svinekonsulent Mette Skjold Sørensen.