18
Sep
Vigtigt at tillægge moms på forpagtningsafgifter

Når du indgår aftaler om at udleje jord og bygninger til andre virksomheder, anbefaler vi, at du sørger for, at der bliver foretaget en frivillig momsregistrering af den pågældende forretning, således at der tillægges moms til leje- eller forpagtningsafgiften. Den indtægt, du har på udlejningen/forpagtningen, bliver således en del af din virksomheds momspligtige omsætning – og fordelen er, at du kan få momsen af de købsudgifter, du har vedrørende det udlejede, tilbage. Det gælder både købsmomsen på omkostninger, som direkte vedrører det udlejede, og en forholdsmæssig andel af købsmomsen på administrationsomkostningerne. Det er desuden en fordel, at du, hvis der sker skade på en udlejet bygning, kan få refunderet købsmomsen af genopførselsomkostningerne. Normalt er landbrugets driftsbygninger nemlig forsikret sådan, at momsen ikke dækkes.

Vær opmærksom på, at hvis din virksomhed inden for de seneste 10 år har fået refunderet købsmoms af udgifter til bygninger fra SKAT, så skal en del af den refunderede moms tilbagebetales, hvis du efterfølgende har en lejeindtægt på den, som ikke er tillagt moms.

En frivillig momsregistrering kan ske som supplement til den almindelige momsregistrering.

Hvis du leverer og fakturerer el (og andet forbrug som fx vand) til lejer, kan dette også medtages i din ansøgning om frivillig momsregistrering, da det er en af betingelserne for, at lejer kan få godtgjort elafgiften. Læs mere her.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Jens Kring.