25
Jun
Vildtvenlige randzoner i høring

Af miljøkonsulent Kristian Petersen

NaturErhvervstyrelsen ser ud til at bløde op på anvendelsen af randzonerne, så man fremadrettet kan omlægge de yderste 2 meter af randzonen med vildtvenlige afgrøder hvert år. Patriotisk Selskab tager imod indsparket med glæde, da vi gentagne gange, i forbindelse med diverse møder og arbejdsgrupper, har gjort NaturErhvervstyrelsen opmærksom på netop denne mulighed. Vi har dog alligevel indgivet høringssvar på forslaget, da 2 meter i moderne landbrug er en fuldstændig håbløs forældet arbejdsbredde, der vil betyde, at muligheden for omlægning af randzonerne ikke vil blive brugt i det omfang, man kunne ønske. Vi har derfor overfor NaturErhvervstyrelsen foreslået en omlægningsbredde på 4 meter.

Det skal understreges, at bekendtgørelsen i øjeblikket er i offentlig høring, og endnu ikke er trådt i kraft. Man må derfor i skrivende stund fortsat ikke jordbehandle i randzonen. Med ændringen af bekendtgørelsen bliver det med al sandsynlighed tilladt at så frøblandinger af vildt- og bivenlige planter på de inderste 2 meter af randzonen, der ligger i tilknytning til omdriftsarealet. Planterne skal dog findes naturligt i Danmark, og omlægning skal ske i foråret. Desuden må det tilknyttede omdriftsareal ikke være permanent græs.

Kontakt miljøkonsulent Kristian Petersen for yderligere oplysninger.