05
Jul
Vilkår om ekstra efterafgrøder i miljøgodkendelser

Af Planteavlsafdelingen         

Det er afklaret ved Miljøstyrelsen, at vilkår om ekstra efterafgrøder fortsat skal overholdes i det førstkommende efterår, efter at en miljøgodkendelse begynder at blive udnyttet.

Reglerne for etablering af pligtige efterafgrøder er ændret til planperioden 2012/2013, så de almindelige pligtige efterafgrøder nu skal etableres først i planperioden, i stedet for som tidligere i slutningen af planperioden.

Ændringen har medført spørgsmål om, hvornår en bedrift første gang skal overholde vilkår om ekstra efterafgrøder i en miljøgodkendelse. Det er nu afklaret ved Miljøstyrelsen, at vilkåret om ekstra efterafgrøder skal overholdes fra det førstkommende efterår.

Se nedenstående eksempel.

Eksempel:

En landmand begynder at udnytte en miljøgodkendelse pr. 1. januar 2014. Af godkendelsen fremgår det, at han skal have 25 % ekstra efterafgrøder.

De ekstra efterafgrøder

  • skal etableres i efteråret 2014 og frem
  • medregnes i opgørelsen af efterafgrøder for planperioden 2014/2015 og frem

 

Kontakt venligst vores planteavlsafdeling, hvis du har spørgsmål.