02
Maj
Virksomhedsejere: MyBusiness er fremtiden

Hvis du får lavet virksomhedsanalyse hos Patriotisk Selskab, kan du få adgang til MyBusiness, vores digitale udgave af virksomhedsanalysen – og det er virkelig noget, du bør overveje. Det bekræfter ejer af Espe Gods Elise Josephine Moltke-Huitfeldt og ejer af Kustrup Margaard Søren Bonde, der begge er begyndt at bruge MyBusiness og er ved at finde ud af, hvilken forskel programmet kan gøre i deres virksomheder.

De har desuden begge – i forbindelse med deres poster i Patriotisk Selskabs udvalg – bidraget med input til udviklingen af MyBusiness, hvilket bl.a. har medført, at programmet er blevet mere intuitivt og langt nemmere at bruge:

MyBusiness er et rigtig godt værktøj til at få indsigt i økonomien, og der er udsigt til, at det bliver endnu bedre, når brugervenligheden bliver forbedret yderligere, og som der hen ad vejen kommer nye funktioner til”, siger Elise Josephine Moltke-Huitfeldt og fortsætter:

”Selv vil jeg fremover bruge MyBusiness til at danne et overblik over godsets markbrug. Det, der er smart ved MyBusiness, er, at alle ens tal er samlet ét sted – det er nemt og overskueligt. Det fungerer på den måde, at man går ind og udvælger nogle forhold, man ønsker at nærstudere. Hvis man eksempelvis ønsker at blive bedre til at styre sine omkostninger, kan man samle de relevante udgifter og se, hvordan de har ændret sig gennem de år, man har fået udarbejdet virksomhedsanalyse hos Patriotisk Selskab. På denne måde bliver det nemt at danne sig et overblik over, hvordan udviklingen har været, samt hvilke omkostninger man skal være skarpere på i fremtiden”.

Søren Bonde supplerer:

”Med MyBusiness bliver tallene mere gennemsigtige. Hvis man fx har for høje kapacitetsomkostninger, kan man klikke ind og se, hvad der indgår i omkostningerne, og om man fx har nogle udgifter, som andre ikke har, der trækker op”.

Mere virtuelle møder med dine medarbejdere og eksterne interessenter
Søren Bonde ser en mulighed i at bruge MyBusiness, når han holder møder med sine medarbejdere:

”Til medarbejdermøder plejer jeg altid at have oversigterne over økonomien og produktiviteten med i papirform, men fremover vil jeg gerne vise det direkte i MyBusiness på en skærm, hvor alle kan kigge med. På den måde kan vi klikke ind og se det, der er relevant for de enkelte medarbejdere, og som de har indflydelse på – fx omkostningerne og effektiviteten i svineproduktionen – og hvis vi mangler svar på noget, klikker vi bare længere ind og finder det med det samme. Møderne kan derfor blive mere virtuelle og give en grundigere indsigt i virksomheden. Det samme kan gøre sig gældende ved kvartalsopfølgning og eksterne møder med diverse interessenter”, siger han og konstaterer:

”Fremtiden er digital, og folk er vant til at se tingene på skærm – så det er dén vej, vi skal”.

Benchmarking mod andre – og dig selv
Elise Josephine Moltke-Huitfeldt kan godt lide, at MyBusiness nemt giver et overblik over udviklingen i egen virksomhed:

”I Patriotisk Selskabs Driftsanalyser, der udkommer hvert år, er det i høj grad benchmarkingen med andre virksomheder, der er i fokus. Det er altid spændende og relevant, men personligt mener jeg, at man får den bedste indsigt ved både at benchmarke sig op mod sig selv og andre virksomheder, hvilket MyBusiness netop giver mulighed for”, siger hun.

Der arbejdes i øjeblikket på at forbedre mulighederne for benchmarking i MyBusiness:

”Der er en funktion på vej, hvor man kan sammenligne sin virksomhed direkte med fx naboens – så længe man begge har give tilladelse til, at man må se hinandens tal”, fortæller økonomikonsulent Allan Liseth.

Flere funktioner på vej i MyBusiness
Udviklingen af MyBusiness er generelt et vigtigt punkt på dagsordenen hos Patriotisk Selskab:

”Udover brugervenligheden i MyBusiness har vi bl.a. også fokus på at lave flere tidlige virksomhedsanalyser – baseret på tre kvartalers budgetopfølgning og en realistisk estimering af fjerde kvartal – og hurtigt få dem lagt i MyBusiness. På den måde vil MyBusiness-brugerne kunne sammenligne deres resultater fra det nyligt afsluttede år med hinanden, hvilket kan være til gavn, når der skal prioriteres og træffes beslutninger for det kommende år”, afslutter driftsøkonom Sarah Lilaa.

Er du blevet nysgerrig, og kunne du godt tænke dig at høre mere om MyBusiness – eller vil du gerne have en bruger? Så kontakt endelig økonomikonsulent Allan Liseth eller driftsøkonom Sarah Lilaa.

Du kan også tilmelde dig vores MyBusiness-workshop den 16. maj 2019 – læs mere her.