26
Nov
Virksomhedsskatteordningen – SKAT erkender fejl

Af seniorkonsulent, statsautoriseret revisor Palle Offersen

På Skatterådets møde den 24. november 2015 blev der taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt det er lovligt med særlig beskatning af sikkerhedsstillelser i virksomhedsaktiver over for privat gæld. På grundlag af et notat herom blev det konstateret, at der IKKE er hjemmel til at foretage beskatning af sikkerhedsstillelser, som SKAT ellers har gjort siden lovændringen i september 2014.

Patriotisk Selskab, Seges og en lang række andre rådgivere har fra starten ment, at SKAT overfor-tolkede bestemmelsen. Det er derfor med stor glæde, at vi kan konstatere, at kritikken af SKAT hverken var forkert eller forgæves.

SKAT har endnu ikke meldt noget officielt ud om konsekvenserne af nyheden. Det er derfor endnu ikke muligt at sige noget om, hvordan vi skal forholde os, men vi følger sagen tæt. Det er vores fornemmelse, at SKAT snarest vil lægge op til en ny lovbestemmelse, der vil ramme med den hensigt, som SKAT hidtil fejlagtigt har administreret loven. Så det er for tidligt at ånde helt lettet op.

Ved lovindgrebet i virksomhedsskatteloven sidste år blev der ligeledes indsat et forbud mod opsparing, når indskudskontoen var negativ. Dette indgreb gælder fortsat.

Vi vil løbende orientere om, hvad der sker af nyt på området. Skulle du have et spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din økonomikonsulent eller seniorkonsulent Palle Offersen.