13
Maj
Bindende svar fra SKAT ikke bindende ved værdiansættelse

Af chefkonsulent Jens Kring

Den 1. juli træder en lovændring om bindende svar vedrørende værdiansættelse af aktiver i kraft. Lovændringen betyder, at et bindende svar om værdiansættelsen af et aktiv ikke er bindende alligevel, hvis SKAT efterfølgende kan konstatere, at værdien af aktivet – på tidspunktet for afgivelsen af det bindende svar – afviger væsentligt fra værdien, der fremgår af det bindende svar.

For at lovændringen kan få betydning, skal værdien afvige med mindst 30 % fra den værdi, der er angivet i det bindende svar samt være mindst 1 mio. kr. højere eller lavere.

I fremtiden bør du derfor være opmærksom på at værdiansætte dine aktiver så præcist som muligt. Ellers kan du sidenhen risikere højere eller mindre beskatning, hvis SKAT ellers, med baggrund i senere oplysninger, kan bevise, at værdiansættelsen af aktivet har været væsentligt afvigende.

Virksomhedsoverdragelse i udsigt?
Hvis du har en virksomhedsoverdragelse i udsigt, hvor værdiansættelsen er usikker, og du derfor planlægger at anmode om et bindende svar, vil det være en god idé at få et bindende svar inden ikrafttrædelse af de nye regler. Anmodningen skal derfor indsendes snarest muligt, hvis det skal kunne nås at få svar inden 1. juli.

Kontakt din økonomikonsulent, hvis du har spørgsmål til reglernes betydning for dig.