12
Mar
Voldgiftssag kan være et alternativ til en retssag

Hvis du kommer i konflikt – fx med en køber/sælger, lejer/udlejer, entreprenør, håndværker eller leverandør – og konflikten ikke kan løses med forhandling eller mediation, så vil næste skridt ofte være en sag for domstolene.

Men der findes et alternativ til domstolsbehandling: Nemlig en voldgiftssag.

I en voldgiftssag løses konflikten via en bindende aftale imellem parterne.

Det er ret almindeligt med såkaldte voldgiftsklausuler i fx forpagtningskontrakter, entreprisekontrakter og forskellige former for leverandørkontrakter, hvilket betyder, at uoverensstemmelser om aftalen skal behandles som voldgiftsager.

Voldgiftssager er bl.a. kendetegnet – og adskilt fra almindelige retssager – ved følgende:

  • Parterne udpeger hver sin voldgiftsdommer, der så i fællesskab udpeger en såkaldt opmand, oftest en landsdommer fra Vestre- eller Østre Landsret
  • Parterne betaler voldgiftsrettens omkostninger, altså honorar. Den indbyrdes fordeling heraf bestemmes af voldgiftsretten
  • Hver part betaler egen rådgiver. Om taberen skal erstatte vinderens omkostninger, sådan som det som udgangspunkt er i retssager, bestemmes også af voldgiftsretten
  • Voldgiftsrettens afgørelse er endelig og kan ikke ankes/påklages til nogen anden instans
  • Hvis afgørelsen ikke opfyldes, ved at den ene part undlader at betale, vil det kunne indbringes for og gennemtvinges af Fogedretten på samme måde som en dom
  • Voldgiftsrettens afgørelse er hemmelig og offentliggøres ikke, sådan som domme kan blive det
  • Der er ikke adgang for offentligheden til selve sagens afsluttende, mundtlige behandling, sådan som der som udgangspunkt er ved retssager ved domstolene
  • Voldgiftssager behandles oftest hurtigere end retssager.

 

Brug for hjælp?
Hos Patriotisk Selskab kan vi hjælpe dig med at behandle din voldgiftssag og assistere dig ved den afsluttende, mundtlige forhandling for voldgiftsretten.

Juridisk seniorkonsulent Claus Munk har gennem en mangeårig karriere som advokat ført mange voldgiftssager (og herudover også et utal af byretssager og knap 150 landsretssager).

Han står derfor klar til at hjælpe dig med din voldgiftssag eller rådgive dig, hvis du er havnet i en anden form for konflikt. Kontakt ham her.