Kalender

Natur- og klimakonference

Bæredygtighed og bundlinje: Grønne løsninger i praksis

Langt de fleste landbrugere er optagede af at passe på vores natur, miljø, klima og biodiversitet. Det viser en undersøgelse fra Landbrugsstyrelsen. Et andet parameter, som vægtes højt, er en sund økonomi på bedriften. Så hvordan forenes disse hensyn i en bæredygtig produktion?

Det sætter Dalum Landbrugsskole og Patriotisk Selskab fokus på med en praksisnær natur- og klimakonference den 14. marts 2024. Her vil en række indlægsholdere med forskellige tilgange til den grønne omstilling give deres input til, hvordan landbruget bliver en del af løsningen på klima- og biodiversitetskrisen og samtidig opretholder en økonomisk bæredygtig produktion.

 

Dagens program

Kl. 10.00: Velkomst

Kl. 10.10: Mere biodiversitet øger produktionen v. biolog og forstkandidat Thomas Ravn, ejer af Skovlyst

Thomas Ravn, som til daglig rådgiver om bl.a. skovrejsning, natur, vildtpleje og miljø, vil her dykke ned i sammenhængene mellem biodiversitet og produktion. Øget biodiversitet er nemlig ikke bare godt for naturen, men kan også have positiv indflydelse på produktionen på din ejendom.

Kl. 10.35: Hvilke indsatser har størst effekt på naturen og biodiversiteten i landbrugslandet? v. planteavlsmedarbejder Katrine Ida Olsson, Patriotisk Selskab

Det kan være svært at afgøre, hvor man skal lægge sine kræfter, hvis man gerne vil skabe bedre betingelser for et rigt plante- og dyreliv på sine arealer. Her kan et Naturtjek være et godt sted at starte – det tæller også positivt i dit ESG-regnskab.

Kl. 11.00: Pause (kaffe og frugt)

Kl. 11.15: Herregårdsjægeren: Fremtidens vildt- og naturforvalter v. underviser Tom Østrup, Dalum Landbrugsskole

Overvejer du at ansætte eller selv uddanne dig til herregårdsjæger? Uddannelsen til herregårdsjæger er en overbygning til landbrugsuddannelsen, hvor de studerende bl.a. lærer at forvalte jagt, vildt og natur professionelt. En herregårdsjæger kan altså arbejde i krydsfeltet mellem ager- og skovbrug og se synergieffekterne mellem de to driftsgrene.

Kl. 11.40: Tilskudshøst v. planteavlsmedarbejder Erik Willadsen, Patriotisk Selskab

Der findes mange muligheder for at søge om tilskud til forskellige naturtiltag. Her bliver du guidet igennem, hvordan du kan få mest mulig økonomi i de tiltag, som ikke kun er centreret om din produktion.

Kl. 12.05: Øget naturværdi og mere jagtleje v. jagt- og naturkonsulent Jonas Harboe Jensen, Patriotisk Selskab

Hvis du kan få landbrugsproduktion og gode levesteder for vildtet til at gå op i en højere enhed, kan du øge jagtglæden og dermed også jagtlejen.

Herregårdsjæger Jonas Harboe Jensen vil komme med konkrete forslag til, hvordan naturen kan få plads på effektive landbrugsarealer, uden at det rammer produktiviteten.

Kl. 12.30: Frokost

Kl. 13.25: Klimabevidst skovdyrkning v. skovkonsulent Leif Lauridsen, Ravnholt Gods

Skovdyrkning kan have gode effekter på dit CO2-regnskab. Her vil du blive klogere på, hvordan klimaberegningerne laves, og hvad du skal huske at tage hensyn til, hvis skovdyrkning skal indgå i din landbrugsproduktion.

Kl. 13.50: Bæredygtighed i juletræer v. juletræsskovfoged Kenneth Klausen, Danske Juletræer

Juletræsdyrkning er en særlig gren inden for skovdyrkning og kan – ligesom traditionel skovdyrkning – have gode effekter for dit CO2-regnskab.

Kl. 14.15: Bæredygtighed fra et helikopterperspektiv v. projektleder, udvikler og underviser Birthe Erhardt Egdal, Dalum Landbrugsskole

Klima, biodiversitet og ESG er allestedsnærværende dagsordner. Hvilken retning skal vi sætte for den grønne omstilling af landbruget? Og hvor kan vi hver især begynde?

Kl. 15.05: Pause (kaffe og kage)

Kl. 15.30: Banken kræver klimahandling v. center- og landbrugsdirektør Lars Holm, Nykredit Bank

Landbruget udgør 6 procent af udlånsporteføljen hos Nykredit Bank, men næsten halvdelen af CO2-aftrykket fra udlån. For at reducere klimabelastningen er banken fra årsskiftet begyndt at bede deres største kunder om konkrete handlingsplaner for, hvordan de vil udvikle deres bedrift i en mere bæredygtig retning. Men hvorfor blander banken sig, og hvad kan vi forvente os i de kommende år?

 

Tid og sted

Konferencen afholdes hos Dalum Landbrugsskole på Landbrugsvej 65, 5260 Odense (i Festsalen) torsdag den 14. marts 2024 fra kl. 10 til kl. 16.

Pris og tilmelding

Det koster 300 kr. plus moms at deltage. Du kan tilmelde dig via formularen nederst på denne side.

NB! Studerende ved Dalum Landbrugsskole skal ikke tilmelde sig via formularen her, men kontakte underviser Tom Østrup på tok@dalumls.dk for at få en billet.

Sidste frist for tilmelding er torsdag den 7. marts kl. 12.

Afbud meldes senest torsdag den 7. marts kl. 12 til patriotisk@patriotisk.dk. Ved udeblivelse uden rettidigt afbud opkræves fuldt deltagergebyr.

Tilmeld dig her:


Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228