Om Patriotisk Selskab

Landsdækkende landbrugsrådgivning

Patriotisk Selskab er en landboforening, som yder rådgivning og service til professionelle jordbrugsvirksomheder i hele Danmark.

Vores medarbejdere er specialister inden for bl.a. økonomi, planteavl, husdyr, miljø og jura og arbejder tæt sammen på tværs af traditionelle fagskel for at imødekomme vores medlemmers behov. Du kan læse meget mere om vores rådgivning her.

Den høje faglighed er afgørende i vores arbejde, og vi sigter efter at være skarpe og toneangivende. Det kan vi kun være, fordi vi hele tiden udvikler os og holder os opdaterede på de nyeste teknologier og tendenser. Samtidig har vi et unikt kendskab til dansk landbrug og står på skuldrene af mere end 200 års erfaring.

Et vækstskabende initiativ fra 1810

Fyens Stifts patriotiske Selskab blev oprettet i 1810 – i skyggen af Napoleonskrigene (1803-1815), i kølvandet på Københavns bombardement og flådens ran (1807) og få år før den seneste statsbankerot. Det var med andre ord en tid, hvor landets stabilitet og infrastruktur var under hårdt pres. Med stiftelsen af Patriotisk Selskab ville en række præster og herremænd sikre udvikling, arbejdskraft og arbejdspladser på Fyn. Målet var:

“med almen ånd og kraft at fremme sand og gavnlig industri i landøkonomien, i manufaktur- og fabriksvæsenet, i fiskeri og andre frembringelsesgrene, at udrydde vrange begreber, at kæmpe imod fordomme” samt “at opvække, belønne, nære og fremme hos begge Kjøn af alle Stænder, Arbejdsomhed, Vindskibelighed, nyttig Sparsomhed og Agtelse for Landets egne Frembringelser”.

Stifterne ønskede at fremme erhvervslivet og skabe vækst på Fyn og i resten af Danmark. Det skete ved at yde økonomisk og moralsk støtte til nyetablerede handels- og industrivirksomheder.

LANDBRUGSRÅDGIVNING
SIDEN 1800-TALLET

I den sidste halvdel af 1800-tallet begyndte Patriotisk Selskab at målrette sin rådgivning mod landbruget. Selskabet udviklede sig til at være en egentlig landboforening, og vi begyndte at rådgive inden for planteavl og økonomi.

Vi er stolte af og værner om vores historie. Og den patriotiske essens har vi bevaret i den forstand, at vi rådgiver landbrugsvirksomheder med henblik på at fremme dansk landbrug i en global verden med stadig stigende efterspørgsel på sunde fødevarer og bæredygtig fødevareproduktion.

1810 - 2021

1810

Patriotisk Selskab bliver stiftet den 11. juli.

1811

Vi har 411 medlemmer, herunder 109 præster, 40 fynske købmænd og næsten alle fynske godsejere, proprietærer og forpagtere. Dertil har vi egen butik.

1816

Vores præsident grundlagde på privat initiativ Odense Byes Sparekasse (senere Sparekassen Fyn og Bikuben).

1817

Patriotisk Selskab foreslås opløst, men tronfølger og guvernør på Fyn – den kommende Kong Christian VIII – bliver protektor for os. Siden har den siddende regent været vores protektor.

1832

Vi er med til at etablere Danmarks første dyrskue.

1855

Vi opretter vores egen landbrugsskole, som eksisterer indtil 1902.

1881

Patriotisk Selskab står i spidsen for De fynske Landboforeningers Samvirksomhed frem til 1902.

1900

Vi ansætter vores første planteavlskonsulent.

1902

Vi ansætter en konsulent i stambogs- og regnskabsføring, men må efter tre år opgive stillingen, da kun meget få kunder har behov for at få udarbejdet et nøjagtigt regnskab for deres landbrug.

1930

Regnskabsføring er nu blevet vores primære aktivitet.

1946

Vi holder vores første regnskabsmøde for medlemmerne. Siden har vi afholdt regnskabsmødet en gang om året – i dag kalder vi det bare for Økonomikonferencen.

1964

Planteavlsafdelingen begynder at udbyde udvidet konsulenttjeneste, hvor medlemmerne aflægges 4-5 årlige besøg.

1967

Vores årlige udgivelse Driftsanalyser – der i detaljer måler landbrugsvirksomheders drift op mod hinanden og dermed giver den enkelte virksomhed et unikt sammenligningsgrundlad – udkommer for første gang.

1970

Sammen med De fynske Landboforeninger begynder vi at bygge et nyt kontorhus på Ørbækvej 276 i Odense. Sidenhen flytter vi fra vores kontor i Vindegade og ind i den nye bygning, som stadig i dag er stedet, hvor vi holder til. Oprindeligt holdt vi kun til på 1. sal, men i dag råder vi over hele bygningen.

1998

Organisationen gennemgår en gennemgribende forandring, hvor der kommer mere fokus på ledelse og interne strukturer, og hvor mange medarbejdere omrokeres.

1999

Vi lancerer Grønt Regnskab, regnskabssystemet NAVI-2000 og vores første hjemmeside.

Vi skifter desuden navn fra Fyens Stifts patriotiske Selskab til Patriotisk Selskab.

2001

Vi ansætter medarbejdere med kompetencer inden for miljø og skov.

2003

Patriotisk Selskab køber de resterende aktier i A/S Det Fynske Landbocenter og bliver dermed ejere af vores kontorhus på Ørbækvej 276.

2005

Vi er for første gang med til at planlægge Det Fynske Dyrskue og har siden været med til at planlægge det hvert år.

2006

Patriotisk Selskab opretter et team, som rådgiver medlemmer om etablering i udlandet.

2007

Patriotisk Selskab ansætter den første jurist – i første omgang til at rådgive i forbindelse med etablering i udlandet. Sidenhen er juridisk rådgivning blevet et selvstændigt forretningsområde.

2008

Vi bliver medlem af det internationale netværk Agri Benchmark, hvorigennem vi har adgang til analyser af tendenser inden for den globale planteproduktion.

Vi ansætter desuden en HR-konsulent for at sikre et godt arbejdsmiljø og fremme rekrutteringen af de rigtige medarbejdere. Siden er HR også blevet et rådgivningsområde.

2010

Patriotisk Selskab fejrer 200-årsjubilæum, og vi får i den forbindelse besøg af vores protektor, Hendes Majestæt Dronning Margrethe II.

2011

Vi opretter vores første netværksgruppe for at give vores medlemmer mulighed for at sparre med ligesindede om et konkret fagligt område. Siden er netværksgrupperne blevet en integreret del af vores rådgivning.

2012

Vi ansætter en kommunikationskonsulent for at styrke vores image udadtil.

2015

Til årets økonomikonference præsenteres den digitale version af vores virksomhedsanalyse, som sidenhen har fået navnet MyBusiness.

2021

Vi ansætter vores første digitale konsulent for at understøtte den digitale udvikling af selskabet.

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228