Bestyrelse og udvalg

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af en formand, en næstformand og fire menige medlemmer. Fem medlemmer vælges af generalforsamlingen. Et menigt medlem vælges af og blandt Patriotisk Selskabs medarbejdere. Se bestyrelsesmedlemmerne herunder:

Formand

Grevinde Christina Ahlefeldt-Laurvig, Oreby og Berritzgaard Gods

Næstformand

Lensgreve Bendt Wedell, Wedellsborg og Frijsenborg Godser

Medlem

Godsejer Nicolai Oxholm Tillisch, Rosenfeldt

Medlem

Gårdejer Jens Himmelstrup, Slæbækgård

Medlem

Gårdejer Hans Boesen, Stenagergård Markbrug I/S

Medarbejdervalgt

Juridisk seniorkonsulent Bodil Just

UDVALG

Patriotisk Selskabs generalforsamling vælger en formand og fire medlemmer til hvert af nedenstående udvalg. Formanden for de respektive udvalg vælges blandt bestyrelsens fem generalforsamlingsvalgte medlemmer.

Udvalgene er nedsat med henblik på at favne medlemmernes interesse i de forskellige fagområder og give jævnlig sparring hertil.

 

Økonomiudvalg

Pr. 27. juni 2023 består økonomiudvalget af:

Formand
Grevinde Christina Ahlefeldt-Laurvig, Oreby og Berritzgaard Gods

Medlemmer
Godsejer Elise Moltke-Huitfeldt, Espe Gods
Godsejer Axel Castenschiold, Pandebjerg Gods
Gårdejer Jens Briand Thomsen, Bjernegaard
Godsejer Nicolai Oxholm Tillisch, Rosenfeldt
Esther Wassard, Marienlyst Gods

 

Planteavlsudvalg

Pr. 27. juni 2023 består planteavlsudvalget af:

Formand
Gårdejer Hans Boesen, Stenagergård Markbrug I/S

Medlemmer
Gårdejer Jørgen Stougaard, Bonnegaarden
Gårdejer Niels Peter Nielsen, Fiilsøgård
Christian Ahlefeldt-Laurvig, Hjortholm Gods
Godsejer Jørgen Schiøttz-Christensen, Klingstrup Hovedgård

 

Husdyrbrugsudvalg

Pr. 27. juni 2023 består husdyrbrugsudvalget af:

Formand
Gårdejer Jens Himmelstrup, Slæbækgaard

Medlemmer
Gårdejer Jørgen Møller Andersen, Lysgaard
Gårdejer Lars Holmegaard Larsen, Egerupgaard
Gårdejer Mark Timmermann, Stursbøl Østergaard
Gårdejer Anders Pedersen, Mørkebjerggaard

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228