Rådgivning

Rådgivning

Vi rådgiver inden for alle områder af landbrugsbranchen og arbejder ofte på tværs af traditionelle fagskel. Uanset dit behov, er du meget velkommen til at kontakte os, så vi kan drøfte mulighederne for et samarbejde.

Nogle af de områder, vi rådgiver inden for, er:

Økonomi

Inden for driftsøkonomien udarbejder vi bl.a. årsrapporter og virksomhedsanalyser og laver budgetter, budgetopfølgning og handleplaner.

Vi rådgiver desuden om selskabsformer og skat.

Dertil har vi en række serviceydelser inden for bogføring og moms, lønadministration, økonomistyring og bilagshåndtering.

Planteavl

Vi tilbyder bl.a. løbende marktilsyn under vækstsæsonen. Når vi besigtiger markerne regelmæssigt, kan vi med udgangspunkt i de aktuelle vejr- og vækstforhold løbende optimere dyrkningsstrategien. Samtidig kan dyrkningsmæssige problemer som oftest forebygges, så skader begrænses eller helt undgås. Dertil tilbyder vi jordprøver, jordmålinger med EM38-sensor og N-min-prøver.

Vi udarbejder også fællesskemaer (tidligere EU-støtte) for støtteberettigede landbrugs-, skov- og naturarealer.

Dertil yder vi rådgivning inden for bl.a. præcisionsjordbrug, reduceret jordbearbejdning og økologi.

Jura

Vi rådgiver om bl.a. køb og salg af ejendomme, aftaler og kontrakter, ejer- og generationsskifte og familie- og arveret. Dertil hjælper vi bl.a. med konflikthåndtering, selskabsrådgivning og APV’er.

Miljø og husdyr

Vi kan – kort fortalt – hjælpe med at sikre, at din bedrift lever op til miljølovgivningen. Vi hjælper dig til at udnytte potentialet inden for de rammer, du har til rådighed, og ønsker du at udvide, hjælper vi dig med at undersøge dine muligheder.

Driftsanalyser og digital virksomhedsanalyse

Siden 1967 har vi desuden hvert år i november udgivet vores driftsanalyser, som indeholder sammenligningstal til benchmarking af resultater. Driftsanalyser udsendes til alle vores medlemmer. Hvis du ikke er medlem, men gerne vil have bogen, så kontakt sekretær Jette Post.

Med vores digitale virksomhedsanalyse MyBusiness kan du desuden let danne dig et overblik over din virksomheds økonomi og måle dine resultater i de enkelte driftsgrene op mod andre. Hvis du gerne vil have et login til MyBusiness, så kontakt chefkonsulent Anders C. Halberg.

NB! Det er pt. ikke muligt at tilgå MyBusiness. Vi arbejder på højtryk for at løse problemet. Kontakt din konsulent for at få overblik i dine tal.

Du kan blive klogere på, hvordan MyBusiness virker, gennem disse videoer.

Timepriser

Vores produkter og ydelser afregnes dels efter forbrugt tid, dels via abonnementer og pakkeløsninger. Nedenfor finder du vores aktuelle timepriser.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud på netop dine opgaver. For visse opgaver, der kræver særlig ekspertise, kan timesatserne for chef-, senior- og specialkonsulenter være højere. I så fald oplyses timesatsen ved indgåelse af aftalen.

Økonomi

Chef- og seniorkonsulenter:
1.460 kr./time

Virksomhedsrådgivere:
1.460 kr./time

Økonomikonsulenter:
1.165 kr./time

Driftsøkonomer:
1.165 kr./time

Økonomirådgivere:
880 kr./time

Økonomimedarbejder I:
770 kr./time

Økonomimedarbejder II, sekretærer m.v.:
590 kr./time

Der kan desuden aftales en samlet pris på en given opgave. Kontakt din økonomikonsulent for flere oplysninger.

Planteavl

Chef- og seniorkonsulenter:
1.460 kr./time

Planteavlskonsulenter:
1.165 kr./time

For pris på abonnements-pakker. Kontakt Erik Andkær Pedersen eller Karen Linddal Pedersen.

Husdyr, miljø og jura

Chefjurist og juridiske konsulenter:
2.150 kr./time for erhvervsrettede opgaver fx landbrugshandler, erhvervshandler, forpagtning, selskabsret, miljøret, solcellerådgivning, ansættelsesjura, udlejning mv. samt dødsboer

1.750 kr./time for familie- og arveretlig rådgivning samt tinglysningsopgaver

1.460 kr./time for inkasso, GDPR samt diverse privat rådgivning, herunder privat køb af parcelhus og sommerhus

Øvrige konsulenter:
1.460 kr./time

Juridiske sekretærer:
1.750 kr./time for handels- og tinglysningsopgaver

1.165 kr./time for sekretæropgaver

Der kan desuden aftales en samlet pris på en given opgave. Kontakt husdyr, miljø og jura for flere oplysninger.

Udland

Generel rådgivning udland:
1.460 kr./time

Der kan desuden aftales en særskilt pris på et samlet udlandsprojekt. På ejendomshandler i udlandet tager Patriotisk Selskab almindeligvis et succes fee.

Dette aftales særskilt med kunden.

Kontakt adm. direktør Nils Rasmussen.

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228