Medlemskab

Patriotisk Selskab er en landboforening, og vores medlemmer driver professionelle jordbrugsvirksomheder inden for bl.a. planteavl, griseproduktion og skovbrug.

Pr. 31. marts 2023 havde vi 1.167 medlemmer, heraf 824 aktive medlemmer.

Et medlemskab af Patriotisk Selskab er som udgangspunkt aktivt og giver dermed adgang til at bruge vores forskellige tilbud om rådgivning.

Der findes dog også særlige medlemskaber for foreninger, organisationer og firmaer med tilknytning til dansk landbrug og interesse i Patriotisk Selskab samt passive og tilknyttede medlemskaber for medlemmer med begrænset behov for rådgivning.

Som medlem modtager du bl.a. vores årlige driftsanalyser og årsberetning.

Kontingent

Medlemskab af Patriotisk Selskab koster et årligt kontingent, som opkræves pr. 31. marts for det kommende år (1. april-31. marts). Ved indmeldelse i løbet af året vil der ske en forholdsmæssig opkrævning. Udmeldelse skal i henhold til vores vedtægter ske skriftligt og gerne til Anita Lund Rosenkær på alu@patriotisk.dk.

Du finder oplysninger om kontingentet for 2024/2025 her. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Rikke Barnbæk Jensen eller Anita Lund Rosenkær i vores bogholderi.

Medlemskab af Landbrug & Fødevarer

Medlemskab af Landbrug & Fødevarer opkræves via Patriotisk Selskab og fremgår særskilt på medlemsopkrævningen – det opkrævede beløb tilgår Landbrug & Fødevarer og er ikke en del af medlemskabet af Patriotisk Selskab. Du kan se medlemsfordelene på LF.dk. For medlemskab af Landbrug & Fødevarer gælder særlig frist for udmeldelse, idet dette skal ske senest den 1. august med virkning for det kommende kalenderår.

Bliv medlem

Hvilke område er du interesseret i?
Sæt gerne flere kryds
Interesser
Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228