06
Dec
Opfølgningskursus sprøjtecertifikat

Opfølgningskursus sprøjtecertifikat afholdes hos Patriotisk Selskab på vores kontor adresse torsdag den 6. december 2018 kl. 8.00 – 15.30. Tilmelding skal ske senest den 12. november 2018 til Jette Post på tlf.  6315 5417 eller jp@patriotisk.dk. Ved tilmeldingen bedes du oplyse navn, CPR-nr., adresse, mail adresse og gerne CVR-nr. (hvis du efterfølgende skal ansøge om VEU-godtgørelse).

Såfremt du ønsker, at der er et rundstykke, morgenkaffe, frokost, eftermiddagskaffe og undervisningsmateriale klar til dig på dagen, så søger vi selvfølgelig gerne for det – men dette skal du lige bekræfte ved tilmeldingen.

Dagens udgifter beløber sig til kr. 530 kr. + et kursusgebyr på 118 kr. ekskl. moms. Såfremt du har en uddannelse, der i niveau eller varighed overstiger en erhvervsuddannelse (fx agronomer), er kursusgebyret 926 kr. og der kan som udgangspunkt ikke søges VEU-godtgørelse.