Kalender

Pas på med at bruge lejet arbejdskraft

Mange landbrugsvirksomheder benytter sig af lejet arbejdskraft, fx håndværkerydelser fra andre virksomheder. Men vidste du, at det kan få store skattemæssige konsekvenser på grund af de restriktive danske regler på området?

Det er vigtigt, at du er opmærksom på ikke at falde ind under reglerne om ”arbejdsudleje” – for ellers kan det blive en dyr fornøjelse at benytte dig af lejet arbejdskraft.

Vi har erfaret, at Skattestyrelsen har stigende fokus på arbejdsudleje-reglerne. Derfor inviterer vi dig hermed til et fyraftensmøde, hvor vi vil gennemgå, hvad du som arbejdsgiver skal være særligt opmærksom på for ikke at falde ind under reglerne om arbejdsudleje.

Hvornår er der tale om arbejdsudleje? Og hvad skal du være opmærksom på, når du benytter dig af lejet arbejdskraft? Det er nogle af de spørgsmål, som chefkonsulent Mimi Shin Jensen og juridisk seniorkonsulent Bodil Just vil besvare til mødet.

Om arbejdsudleje
Der kan bl.a. være tale om arbejdsudleje i de tilfælde, hvor dine ansatte udfører samme type arbejde som den selvstændige virksomhed, du har lejet ind til at løse opgaven. Dog er der flere andre vilkår, der afgør, om der er tale om arbejdsudleje, herunder den bagvedliggende kontrakt og de faktiske forhold, som i de nyeste afgørelser på området tillægges afgørende betydning.

Hvis Skattestyrelsen vurderer, at der foreligger arbejdsudleje, vil du blive pligtig til at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Er udbetalingen allerede sket uden indeholdelse af skatten, hæfter du som arbejdsgiver.

Det kan især få store økonomiske konsekvenser, hvis du har benyttet dig af et udenlandsk selskab, som er taget hjem igen, da det så kan være svært at få pengene igen.

Program

  • Hvornår er der tale om arbejdsudleje? v. chefkonsulent Mimi Shin Jensen
  • Forskellen mellem en lønmodtager og selvstændig virksomhed v. juridisk seniorkonsulent Bodil Just

 

Hvis du allerede har indgået en kontrakt med en selvstændig virksomhed, og du er bekymret for at falde ind under reglerne om arbejdsudleje, så tag kontrakten med – så vil vi gerne kigge på den sammen med dig efter mødet!

Praktisk info
Mødet finder sted torsdag den 4. november kl. 15.00-17.00 på Patriotisk Selskabs adresse, Ørbækvej 276, 5220 Odense SØ.

Det er gratis at deltage. Vi gennemfører mødet, hvis der er 10 deltagere eller derover.

Tilmeld dig på 6315 5400, tilmelding@patriotisk.dk, i vores app eller på tilmeldingsknappen herunder.

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228