Kalender

Planteavlskonference 2023

Vi skal tjene penge i en omskiftelig tid

Tirsdag den 24. januar 2023 kl. 9-15.15 i Odense.

2023 er året, hvor den nye CAP-reform træder i kraft, Roundup skal til eksamen i EU og CO2-afgiften på dansk landbrug måske bliver en realitet. Selvom der klima- og miljømæssigt mangler belæg for CO2-afgiften og et muligt glyfosatforbud, er de stigende krav til landbruget en realitet, vi er nødt til at forholde os til.

Derfor har vi sammensat et alsidigt program for årets planteavlskonference, som forhåbentligt tilgodeser jeres interesser rent fagligt, og som samtidig peger frem mod nye muligheder.

Program

Se programmet som pdf her.

Kl. 9.00: Kaffe, rundstykker og netværk

Kl. 9.30: Velkomst

Kl. 9.35: Status på erfaringerne fra 2022 og fremtidens muligheder 
v/ chefkonsulent Erik Andkær Pedersen, Patriotisk Selskab

Hvordan gik svampebekæmpelsen i rapsafgrøderne? Og hvor stor skade påførte bladribbesnudebillerne?

Chefkonsulent Erik Andkær Pedersen giver dig her en status på årets erfaringer. Samtidig får du et indblik i de muligheder, der kan byde sig i den kommende tid. Hvordan bruges mekanisk jordbehandling bedst mod kvik? Hvad med biostimulanter – er deres lovede effekter fup eller fakta? Og hvor bekymrede skal vi være over resistent græsukrudt?

Kl. 9.55: Mulighederne i den nye CAP-reforms bio-ordninger
v/ planteavlsmedarbejder Erik Willadsen, Patriotisk Selskab

Planteavlsmedarbejder Erik Willadsen introducerer dig for det nye EU-krav om fire procent uproduktive arealer og dykker dernæst ned i, hvordan du gennem de såkaldte bio-ordninger kan opnå yderligere landbrugsstøtte.

Bio-ordningerne er et nyt element i CAP-reformen, som har til formål at trække landbrugsproduktionen i en grønnere retning.

Kl. 10.15: Hvordan fastholder vi trenden med høje udbytter?
v/ chefkonsulent Karen Linddal Pedersen, Patriotisk Selskab

2022 bød på fantastisk høje udbytter. Chefkonsulent Karen Linddal Pedersen sætter fokus på vinterhveden, der er vores største afgrøde, og vårbyggen, som vi fortsat dyrker mere af.

Hvad har været årsagen til de høje udbytter? Og hvordan fastholder vi den gode trend? Det kræver bl.a. det rigtige sædskifte, den rigtige svampestrategi og den rigtige N-strategi.

Kl. 10.40: Pause

Kl. 11.00: Muligheder og udfordringer i proteinafgrøder
v/ planteavlskonsulent Mads Munkegaard, Patriotisk Selskab

Der tales meget om proteinafgrødernes potentiale. Men hvad viser forsøgene om udbyttet sammenlignet med korn set over en årrække?

Det vil planteavlskonsulent Mads Munkegaard præsentere os for. Han vil bl.a. komme ind på, hvordan vi optimerer dyrkningen, og dele sine strategier for ukrudtshåndtering.

Kl. 11.20: Optimeret gødskning af raps og brug af gylle
v/ landskonsulent Torkild Birkmose, SEGES Innovation

Landskonsulent Torkild Birkmose vil her introducere os for en ny model til beregning af rapsens N-behov, som er baseret på rapsens biomasse i efteråret. Vi bliver også gjort klogere på, hvordan det kan være, at forsøg viser en svingende udnyttelse af især biogasgylle, og på hvad denitrifikationshæmmere kan bidrage med.

Kl. 11.50: Frokost

Kl. 12.50: Erfaringer med Conservation Agriculture siden 2015
v/ gårdejer Søren Havgaard Christensen, Jerslev

I 2015 droppede Søren Havgaard Christensen ploven. Hvorfor gik han over til CA (Conservation Agriculture), og hvad har han fået ud af det?

Det vil han gøres os klogere på her. Han vil bl.a. fortælle om de fordele og ulemper, han gennem årene har oplevet ved CA-dyrkning, og hvilke forandringer han har oplevet i sit jordbrug

Kl. 13.15: Hvad skal vi med ESG-rapporter?
v/ ESG-konsulent Anders Holm Rasmussen, Patriotisk Selskab, og gårdejer John Jakobsen, Jakobsgård i Låsby

ESG-konsulent Anders Holm Rasmussen introducerer os for arbejdet med ESG med særlig vægt på de plantefaglige aspekter.

Hvordan ESG-arbejdet gribes an i praksis, vil John Jakobsen gøre os klogere på. John Jakobsen er en af de allerførste i landet, der har fået udarbejdet en ESG-rapport, og han vil her fortælle, hvordan han har grebet arbejdet med den an. Han vil også komme ind på, hvordan han bringer rapporten i spil i sin hverdag, i sit gårdråd og over for finansielle samarbejdspartnere.

Kl. 13.40: Målrettet brug af planteværn med række- og spotsprøjtning
v/ planteavlskonsulent Kristian Ladegaard Jensen, Patriotisk Selskab

Vi skal bruge vores planteværn intelligent, og her kan række- og spotsprøjtning være to gode metoder. Derfor vil planteavlskonsulent Kristian Ladegaard Jensen gøre os klogere på rækkesprøjtning i højværdiafgrøder og spotsprøjtning i frøgræs og kornafgrøder.

Kl. 14.00: Pause

Kl. 14.20: Den grønne omstilling af landbruget
v/ klimadirektør Niels Peter Nørring, Landbrug & Fødevarer

Den grønne omstilling af vores erhverv fylder meget i den politiske debat – senest med den nye regerings udmelding om en CO2-afgift på landbruget.

Her vil klimadirektør Niels Peter Nørring give os et indblik i, hvad vi kan forvente af den grønne dagsorden i de kommende år, og hvordan vi bedst ruster os til de stigende krav.

Kl. 14.45: Hvordan kan den nye Power-to-X-teknologi bidrage i landbruget?
v/ direktør Knud Erik Andersen, European Energy A/S

Power-to-X er en teknologi, som bl.a. kan omdanne elektricitet fra sol og vindmølleenergi til brint, e-metanol og ammoniak.

Hvordan kan denne nye teknologi komme os til gavn i landbruget – og i samfundet generelt? Det vil Knud Erik Andersen, direktør for European Energy, give os et indblik i

Kl. 15.15: Tak for i dag

Du finder programmet i pdf-format her.

Tid og sted

Konferencen løber af stablen tirsdag den 24. januar fra kl. 9 til 15.15.
Adressen er Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ.

Tilmelding

Deltagelse koster 895 kr. plus moms for medlemmer af Patriotisk Selskab og 1095 kr. plus moms, hvis du ikke er medlem.

Tilmeld dig senest 17. januar via tilmeldingsknappen herunder.

Afbud kan uden beregning foretages indtil den 17. januar 2023 kl. 12.
Ved udeblivelse uden rettidigt afbud opkræves fuldt deltagergebyr.

 

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228