Bestyrelse og udvalg

BESTYRELSE

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af en formand, en næstformand og fire menige medlemmer. Fem medlemmer vælges af generalforsamlingen. Et menigt medlem vælges af og blandt Patriotisk Selskabs medarbejdere. Se bestyrelsesmedlemmerne herunder:

 

Formand
Grevinde Christina Ahlefeldt-Laurvig, Oreby og Berritzgaard Gods

  

Næstformand
Lensgreve Bendt Wedell, Wedellsborg og Frijsenborg Godser

 

Medlem
Nicolai Oxholm Tillisch, Rosenfeldt

 

Medlem
Gårdejer Jens Himmelstrup, Slæbækgård

 

Medlem
Gårdejer Hans Boesen, Stenagergård Markbrug I/S

 

Medarbejdervalgt
Juridisk seniorkonsulent Bodil Just

 

UDVALG

Patriotisk Selskabs generalforsamling vælger en formand og fire medlemmer til hvert af nedenstående udvalg. Formanden for de respektive udvalg vælges blandt bestyrelsens fem generalforsamlingsvalgte medlemmer.

Udvalgene er nedsat med henblik på at favne medlemmernes interesse i de forskellige fagområder og give jævnlig sparring hertil.

 

Økonomiudvalg

Pr. 22. juni 2022 består økonomiudvalget af:

Konstitueret formand
Nicolai Oxholm Tillisch, Rosenfeldt

Medlemmer
Lensgreve Bendt Wedell, Wedellsborg og Frijsenborg Godser
Godsejer Elise Moltke-Huitfeldt, Espe Gods
Godsejer Axel Castenschiold, Pandebjerg Gods
Gårdejer Jens Briand Thomsen, Bjernegaard

 

Planteavlsudvalg

Pr. 22. juni 2022 består planteavlsudvalget af:

Formand
Gårdejer Hans Boesen, Stenagergård Markbrug I/S

Medlemmer
Gårdejer Jørgen Stougaard, Bonnegaarden
Gårdejer Niels Peter Nielsen, Fiilsøgård
Christian Ahlefeldt-Laurvig, Hjortholm Gods
Godsejer Jørgen Schiøttz-Christensen, Klingstrup Hovedgård

 

Husdyrbrugsudvalg

Pr. 22. juni 2022 består husdyrbrugsudvalget af:

Formand
Gårdejer Jens Himmelstrup, Slæbækgaard

Medlemmer
Gårdejer Jørgen Møller Andersen, Lysgaard
Gårdejer Lars Holmegaard Larsen, Egerupgaard
Gårdejer Mark Timmermann, Stursbøl Østergaard
Gårdejer Anders Pedersen, Mørkebjerggaard