Kalender

Klimaregulering mellem ‘climate justice’ og forretningsmuligheder

Hvad betyder klimaregulering for samfundet? Og hvordan kan vi forstå regulering af samfundets indvirkning på klima ift. to andre centrale aspekter af den grønne dagsorden; nemlig ‘climate justice’ (grøn retfærdighed’) og forretningsmuligheder?

Det bliver vi klogere på, når Syddansk Universitet den 18. december inviterer til arrangementet Klimaregulering mellem ‘climate justice’ og forretningsmuligheder, som er åbent for alle. Blandt indlægsholderne er vores juridiske seniorkonsulent Bodil Just, som vil behandle spørgsmålet “Kan man stole på staten – er en aftale nu også en aftale?

Værterne for arrangementet er Syddansk Universitets Center for Law, Sustainability & Justice og forskningscentret Post-Anthropocentric Climate Action (PACA).

Dagens program

Kl. 13.00: Velkommen v/ Hanne Søndergaard Birkmose, professor, institutleder, Juridisk Institut, Syddansk Universitet; og Søren Tollestrup Askegaard, professor ved Institut for Virksomhedsledelse og med-leder for forskningscentret PACA

 

1. del: Fastlæggelse af udgangspunkter

Moderator: Karin Buhmann, professor, leder af Centre for Law, Sustainability & Justice

Kl. 13:10: Begreber

  • Hvad forstår vi ved climate justice/grøn retfærdighed?
  • Klimatilpasning og forretningsmuligheder:
    • Udgør retsregler og institutioner i det offentlige en mulighed – og hvorfor?
    • Udgør retsregler og institutioner i det offentlige en barriere – og hvorfor?

 

2. del: Klimaregulering, climate justice og forretningsmuligheder mellem forskning og praksis

Kl. 13:30-13:45: Hanne Petersen, professor emerita, Juridisk Fakultet, Københavns Universitet og formand for Advisory Board for Centre for Law, Sustainability & Justice: Climate Justice/grøn retfærdighed: hvorfor
skal vi prøve at forstå, hvad der rører sig i og bag begrebet?

Kl. 13:45-14: Søren Tollestrup Askegaard, professor ved Institut for Virksomhedsledelse, co-PI for PACA: Hvad er Post-Anthropocentric Climate Action?

Kl. 14-14:20: Oplæg fra studerende fra SDU

Kl. 14:20-14:35: Lisa Hjerrild, adjunkt, Juridisk Institut, SDU: Udgør retsregler en barriere for grøn omstilling og forretningsmuligheder?

Kl. 14:35-15:15 Oplæg fra virksomheder og Miljøstyrelsen

  • Bodil Just, juridisk seniorkonsulent ved Patriotisk Selskab: Kan man stole på staten – er en aftale nu også en aftale?
  • Fjernvarme Fyn
  • Nanna Granlie Vossen, ferskvandsbiolog ved Miljøstyrelsen
  • Nature Energy

Kl. 15:15-15:30: Spørgsmål og diskussion

Kl. 15:30-15:45: Pause

 

3. del: Det større billede

Moderator: Hanne Petersen

Kl. 15:45-16:00: Jens Hesselbjerg Christensen, professor, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet: Klimadata og klimaforandring: Hvorfor vi er nødt til at reagere

Kl. 16:00-16:15: Tim Whyte, Generalsekretær for Mellemfolkeligt Samvirke/ActionAid Danmark: Hvorfor ’climate justice’ og forretningsmuligheder skal gå hånd i hånd i et globalt udviklingsperspektiv

Kl. 16:15-16:30: Lene Westergaard, cand.jur, programleder FN’s Global Compact Denmark: Inklusion, klimaretfærdighed og erhvervslivets rolle – meningsfuld inddragelse af børn og unge i omstillingen til
en fossilfri fremtid?

Kl. 16:30-16:40: Jingjing Wu, post-doc, Centre for Law, Sustainability & Justice, SDU: What about nature? Rights of nature as new claims for humans to act, or not to act

Kl. 16:40-16:50: Kristoffer Balslev Willert, post-doc, PACA: Hvordan kan den post-antropocentriske tankegang hjælpe med at omsætte tanke til handling?

Kl. 16:50-17:20: Spørgsmål og diskussion (ordstyrer: Karin Buhmann)

Kl. 17:20-17:30: Opsamling og afrunding v/ Hanne Søndergaard Birkmose og Søren Tollestrup Askegaard

Kl. 17:30-18:30: Reception (Panoramaudsigten)

 

Deltagelse og tilmelding

Deltagelse er gratis.

Tilmelding: skal ske pr. mail til kiil@sam.sdu.dk senest den 13. december 2023 af hensyn til lokalebookning og forplejning.

Tid: 18. december 2023 kl. 13-17.30

Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, konferencelokale O100 (indgang ved letbanens stop ved Syddansk Universitet).

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228