Kalender

Økonomikonference 2021

Vær med, når vi sætter fokus på økonomi og bæredygtighed i fremtidens landbrug onsdag den 8. december 2021.

I løbet af dagen vil der være indlæg fra indbudte foredragsholdere og fra Patriotisk Selskabs egne konsulenter.

Hør blandt andet om:

 • Økonomien i planteavl og griseproduktion i Danmark og ude i verden
 • Den grønne omstilling, opdyrkningen af nye markeder og udviklingen af nye produkter
 • EU’s fælles landbrugspolitik og investeringerne i bæredygtig teknologi
 • Arbejdet med de frivillige BNBO-aftaler
 • Udviklingen af klimaregnskaber og regnskabernes betydning for den finansielle vurdering af landbrugsbedrifter
 • Arbejdet med bæredygtige investeringer i dansk skovbrug
 • Ny lovgivning og nye afgørelser inden for skatteområdet
 • Skabelsen af et vinderteam i en tid, hvor omstillingsparathed er afgørende

 

DOWNLOAD DEN OFICIELLE INDBYDELSE HER – ELLER LÆS PROGRAMMET LÆNGERE NEDE PÅ SIDEN.

Dagens konferencier
Seniorkonsulent Kaj Refslund, Patriotisk Selskab.

Besøg vores tre stande under konferencen

 • MyBusiness
 • Summax
 • AgroMarkets

 

Tid og sted
Økonomikonferencen finder sted onsdag den 8. december 2021 på Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ.

Pris og tilmelding
Prisen for at deltage er 780 kr. plus moms for medlemmer af Patriotisk Selskab og 980 kr. plus moms for ikke-medlemmer.

Hvis du er medlem, kan du desuden tilmelde dig via Patriotisk Selskabs app og spare 45 kr.

Tilmelding skal ske senest mandag den 6. december kl. 12 på 6315 5400, tilmelding@patriotisk.dk, i vores app eller på tilmeldingsknappen nederst på siden.

Opgiv venligst dit medlemsnummer ved tilmelding. Herudover må du gerne give besked om, hvilket spor du forventer at deltage i (se programmets to spor kl. 13).

Tilmelding til Patriotisk Selskabs arrangementer er bindende, og der vil blive opkrævet fuldt deltagergebyr ved udeblivelse. Afbud kan uden beregning foretages til og med fredag den 3. december kl. 12.

Husk gyldigt coronapas.


PROGRAM

08.30 Kaffe, rundstykker og netværk

09.00 Velkommen v/ Patriotisk Selskabs næstformand Lensgreve Bendt Wedell

09.05 Landbrugets økonomi v/ chefkonsulent Thomas Skøtt og økonomikonsulent Kasper Skovgaard Hansen, Patriotisk Selskab

Landbruget er vant til økonomiske udsving, og også de sidste par år har budt på udfordringer. Hvordan tegner økonomien sig lige nu for planteavl og griseproduktion i Danmark og i resten af verden? Hvordan ser de økonomiske udsigter ud, og hvilke økonomiske tendenser venter forude i lyset af regeringens klimaaftale inden for landbrug og EU’s landbrugsreform?

Vær med, når Thomas Skøtt og Kasper Skovgaard Hansen tager temperaturen på landbrugets økonomi og kigger på aktuelle nøgletal fra Patriotisk Selskab. Få også de friske prognoser fra Driftsanalyser 2020/2021.

10.00 Grøn omstilling og fremtiden for plantebaserede fødevarer v/ direktør Steen Bitsch, Vestjyllands Andel

Når kloden vokser med to milliarder mennesker indtil 2050, lyder det oplagte spørgsmål: Hvem skal producere fødevarer til dem? Et klimamæssigt udviklingsland? Eller klimaeffektive landmænd i Danmark? Direktør Steen Bitsch fra Vestjyllands Andel er ikke i tvivl: Det skal de danske landmænd.

Lyt med, når Steen Bitsch med vestjysk sund fornuft fortæller, hvordan den grønne omstilling kan være med til at skabe en positiv fortælling om dansk landbrug. I sit oplæg stiller Steen Bitsch skarpt på, hvordan opdyrkning af nye markeder og udvikling af nye produkter såsom grønne og blå proteiner kan være med til at sikre større bæredygtighed i branchen – også økonomisk!

10.50 Pause

11.05 Politisk overblik og konsekvenserne af EU’s landbrugspolitik v/ formand Søren Søndergaard, Landbrug & Fødevarer

Med gennemførelsen af EU’s fælles landbrugspolitik, CAP 2023-2027, er der udsigt til store forandringer og udfordringer for danske landmænd. Landbrug & Fødevarers formand Søren Søndergaard er ikke i tvivl: Det kan blive en barsk omgang for erhvervet.

Hør Søren Søndergaards udlægning af den aktuelle politiske situation, den grønne omstilling af dansk landbrug og EU’s landbrugsreform – og få også seneste nyt om Landbrug & Fødevarers arbejde med at sikre en landbrugspolitik, der både giver bedre mening, bedre indtjening og bedre grøn omstilling.

12.15 Frokost
Stående buffet i Glascaféen på Odense Congress Center

13.00 To spor

Spor 1: BNBO og de frivillige aftaler – fristen udløber snart v/ Patriotisk Selskabs tværfaglige BNBO-rådgivningsteam: Virksomhedsrådgiver Carsten Hansen, juridisk konsulent Peter Sigvardt, miljøkonsulent Mette Dyrup Truelsen og planteavlsmedarbejder Erik Willadsen

I 2022 udløber fristen for at indgå en frivillig BNBO-aftale, men kun få lodsejere har indgået aftale med deres vandselskab. Det er nu, der skal sættes skub i aftalerne. Efter 2022 forventes påbud om pesticidfri dyrkning på alle BNBO’er og generelle, standardiserede erstatninger.

Få et indblik i seneste praksis med overtaksationskendelser fra kommuner og få et indblik i de BNBO-udpegninger, som nu er i høring på konkrete ejendomme. Tjek evt. udpegninger på din egen ejendom forud for Økonomikonferencen og få mulighed for konkret vejledning fra en af konsulenterne efter konferencen.

Spor 2: Beregningsværktøjer, klimaregnskaber og forretningsmodeller v/ klimachef fra Center for Klima & Bæredygtighed hos Seges Hans Roust Thysen, områdedirektør (Landbrug) fra Nordea Peter Sand Haugaard Christensen og chefkonsulent fra Patriotisk Selskab Karen Linddal Pedersen

Når klimapåvirkningen fra landbruget skal kunne opgøres på bedriftsniveau, er der brug for et beregningsværktøj, som er enkelt at anvende, som kan gøre et komplekst emne overskueligt og som samtidig er videnskabeligt funderet. Ud over klimaregnskab bør værktøjet i fremtiden også favne miljømæssig, social og ledelsesmæssig bæredygtighed.

Vær med, når Seges’ klimachef Hans Roust Thysen fortæller om udviklingen af de nye klimaregnskaber, som Seges og Økologisk Landsforening har udviklet og som efter yderligere udvikling gerne skal sættes i drift i første kvartal 2022. Få også Nordeas områdedirektør Peter Sand Haugaard Christensens syn på, hvordan landbrugets finansielle samarbejdspartnere vurderer ESG-afrapporteringens betydning for den samlede finansielle vurdering af landbrugsbedrifter.

14.00 Pause

14.15 Dansk Skovforenings politiske arbejde og samarbejdsrelationer v/ direktør Jan Søndergaard, Dansk Skovforening

I mange sammenhænge fremhæves skovbrug som relevant og vigtigt i forhold til bæredygtige investeringer. Samtidig oplever landets skovejere stigende krav om dokumentation for, at skovene drives bæredygtigt.

Få et indblik i Dansk Skovforenings arbejde, når direktør Jan Søndergaard fortæller om de tiltag og samarbejder – bl.a. med Patriotisk Selskab – som sættes i værk for at sikre, at skovejerne har mulighed for både at drive skovbrug på forretningsmæssige vilkår og udvikle natur og miljø.

14.45 Ny lovgivning og nye afgørelser inden for skatteområdet v/ chefkonsulent Mimi Shin Jensen, Patriotisk Selskab

Hvad har det seneste år budt på af ny lovgivning og afgørelser, som kan få indvirkning på danske virksomheder? Hvad kan vi se frem til? Hvilke tiltag kan sættes i værk for at optimere skatten?

Få seneste nyt på skatteområdet, når chefkonsulent Mimi Shin Jensen stiller skarpt på bl.a. værdiansættelsescirkulæret og dets betydning for fremtidige generationsskifter, på den grønne omstilling og finansieringen heraf samt på aktuelle lovændringer og afgørelser.

15.15 Skabelsen af et vinderteam i en hverdag med medspil og modspil v/ træner Nicolej Krickau, GOG Håndbold

Når hverdagen bare kører derudad, står du som leder bagerst. Når hverdagen ikke kører, står du forrest! Hvordan skabes en vinderkultur på arbejdspladsen? Hvad er fordelene og ulemperne ved at arbejde strategisk på ”en brændende platform”? Og hvordan tackles den svære, men afgørende disciplin: Kommunikation.

Bliv inspireret, når GOG’s håndboldtræner Nicolej Krickau fortæller om sine erfaringer med at skabe et vinderteam.

16.00 Tak for i dag v/ Patriotisk Selskabs næstformand Lensgreve Bendt Wedell

16.00-17.00 Patriotisk Selskab er vært ved en øl eller vand for dig, der har lyst til
at blive

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228